Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

2 november 2012

Allerzielen in 't licht van reïncarnatie - ziel - reïncarnatie - leven en dood
ALLERZIELEN - 2 NOVEMBER

Op 2 november is het Allerzielen, een dag waarop Katholieken alle gelovige zielen van gestorvenen herdenken. Kerkhoven worden druk bezocht, potten chrysanten bij graven neergezet, bloemen neergelegd en kaarsjes gebrand.
Ik brand het hele jaar door wel kaarsjes voor mensen die me dierbaar zijn en die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Niet omdat ik het katholieke geloof praktiseer, maar meer omdat de traditie van ‘een kaarsje opsteken’ me aan kerkelijke rust en (bescherm)engelen doet denken. Bewust voor iemand een kaarsje aansteken is voor mij een moment waarop ik ook echt aan de persoon in kwestie denk en in gedachten wat goede energie zijn of haar kant uitstuur. Positieve gedachtenkracht ;)

DE ZIEL - LEVENSVONK

Onze 'ziel' wordt vaak voorgesteld als een energieveld van licht, een aura. Wanneer een ziel zich verbindt met een lichaam, is er sprake van leven. Wanneer zielsenergie definitief een lichaam verlaat, wordt een leven beëindigd. Als een ziel zich weer opnieuw verbindt met een nieuw lichaam, hebben we het over reïncarnatie. De ziel keert terug in het vlees, re-in-carno (Latijn voor: terug in het vlees).
Dansende, sfeervolle vlammetjes van brandende kaarsjes symboliseren warmte, licht, liefde, maar ook de ziel of levensvonk. Vandaar dat het branden van kaarsen door mensen van allerlei geloven wordt gedaan.


Ik vind het heel verdrietig als lieve mensen in mijn omgeving overlijden. Toch heb ik Inmiddels zoveel  verschijningen van gestorvenen meegemaakt, dat doodgaan wat mij betreft niet direct verbonden is aan ‘nooit meer zien’ of ‘geen contact meer hebben’. En dankzij mijn eigen herinneringen aan vorige levens weet ik dat mensen die sterven, opnieuw geboren worden. Hoe verdrietig afscheid nemen van een gestorvene ook is, zielen komen elkaar weer tegen, in andere gedaanten/lichamen en in andere tijden.

SOORTEN DOOD

Op een Gezondheidsforum stuitte ik op dit overzicht van verschillende soorten dood. Ik moest er echt even voor gaan zitten om te begrijpen wat ze daar nu precies mee bedoelden.
Wetenschappers delen ‘de dood’ in in verschillende soorten: klinisch dood, biologisch dood, hersendood, juridisch dood, geestelijk dood en burgerlijk dood. Ik mis, als reïncarnatietherapeut, nog een andere vorm van dood, namelijk 'bewust, verwerkt dood'.
Als een ziel volledig heeft begrepen - op alle gebieden: mentaal, emotioneel, lichamelijk - dat een leven in een lichaam echt voorbij is en er geen restenergie meer blijft hangen op de plek waar hij/zij zojuist is gestorven, kan een ziel echt loskomen van het dode lichaam. En weer een nieuw lichaam gaan zoeken om te incarneren.

Voor alle overledenen die nog geen rustplek hebben gevonden, de dolende zielen, brand ik vandaag wat extra kaarsjes.

Eerder blogartikel: 'Na de dood' met o.a. een persoonlijke ervaring in een uitvaartcentrum:
Groetjes,
Marianne Notschaele-den Boer
Regressie- en reïncarnatietherapeut/auteur