Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

13 september 2013

Lezingencyclus rouwverwerking 2013 - 2014 - Zuylen Uitvaartverzorging Breda

Nieuwe lezingencyclus over rouwverwerking

Zuylen Uitvaartverzorging Breda organiseert de 14e lezingencyclus op het gebied van rouwverwerking, ditmaal getiteld 'Wie weet van het laatste afscheid, weet meer van het leven'. Lokatie: Tuinzigtlaan 11, 4813 XH Breda.
Alle lezingen - op zondagmiddagen - worden ingeleid door presentatrice Simone van Trier.

* Jannetje Koelewijn op zondag 20 oktober 2013, 14.00 uur.
Over het interviewen van mensen die binnenkort zullen sterven en hoe zijzelf steeds genuanceerder ging denken over euthanasie.

* Bram Bakker op zondag 24 november 2013, 14.00 uur.
Nabestaanden zelfdoding en hun gevoelens van mislukking, verliesverwerking.

* Jacinta van Harteveld op zondag 19 januari 2014, 13.30 uur.
Praktijkvoorbeelden uit hospice: voortekenen van sterven, spreken in beeldentaal, intens dromen, veranderende tijdsbeleving, onrust voor het sterven. Hoe kun je als naaste of zorgverlener deze voortekenen leren zien en erop reageren.
Voorafgaand aan deze lezing: Bachkoor Brabant o.l.v. Geert van den Dungen.

* Marinus van den Berg & Madeleine Knapp Hayes-Wellhüner op zondag 23 februari 2014, 14.00 uur.
Marinus van den Berg vertelt over wat mensen meemaken bij rouw en gemis. Madeleine Knapp Hayes-Wellhüner vertelt over haar Levensboom Fonds mbt palliatieve en terminale fase.

De gehele brochure (in pdf) met details over de sprekers en rogramma voor 2013-2014 kun je via deze link downloaden.

Eigen ervaring in Zuylen

In 2002 gaf ik zelf een lezing in het uitvaartcentrum Zuylen Breda in de lezingencyclus 'Wie niet weet van sterven, weet niets van het leven' over de beperkte houdbaarheid van ons lichaam en reïncarnatie. Daarover kun je hier lezen.

Interview over mijn uitvaart

Vorig jaar werd ik geïnterviewd door Saskia Koffijberg van Uitvaartonderneming Strikt Persoonlijk te Utrecht over mijn eigen uitvaart. Dat interview vind je hier.

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
Regressie- en Reïncarnatietherapie
www.vorigelevens.nl