Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

18 oktober 2013

Van stotteren afkomen - reïncarnatietherapie - werken met vorige levens

 
Arie Boomsma, tv-programma Sprakeloos
Sprakeloos - tv

Arie Boomsma volgt in een nieuw tv-programma mensen die al jarenlang ernstig stotteren. De deelnemers krijgen tijdens een intensieve 3-daagse cursus technieken aangeleerd om van het stotteren af te komen. Met succes, tot verbazing van vele kijkers en mensen uit de omgeving van de stotteraars.

Er zijn verschillende methodes en technieken om stotteren de baas te worden en om weer vloeiend te leren spreken: ademhalingstechnieken, zelfvertrouwen vergroten, met emoties leren omgaan. Net wat bij iemand past.

Regressie- en reïncarnatietherapie

Stotteren kán het gevolg zijn van traumatische ervaringen uit het verleden - zelfs uit het verre verleden - als oude ervaringen emotioneel niet goed zijn afgerond. (Hoe dit werkt, zie www.vorigelevens.nl voor praktijkverhalen reïncarnatietherapie en boekinformatie, ook gratis eboeken)
Wanneer je op het taalgebruik van een stotteraar let, ontdek je dat iedere stotteraar op zijn of haar eigen, unieke wijze praat over hoe hij/zij dit probleem ervaart. Specifieke uitspraken kunnen als richtingaanwijzers dienen om de bronoorzaak in het verleden op te sporen en emotioneel alsnog te verwerken.

Zich inhouden met uiten

Zo vertelde cliënt Jeroen over zijn gestotter: "Als mensen antwoord van me verlangen dan weet ik dat het toch niet gaat en hou ik mijn mond."
Jeroens stotterprobleem was te herleiden tot twee emotioneel onaffe ervaringen uit vorige levens. Klik op deze link voor het uitgebreide praktijkverhaal.

 
Een andere cliënt, André, vertelde over zijn stotterprobleem: "Als ik voel dat het komt, zeg ik liever niets." 
'Het' sloeg op stotteren, maar tijdens regressietherapie werd duidelijk dat hij een emotionele situatie te verwerken had die met zijn geboorte te maken had. De moeder van André had tijdens de vele weeën bij de geboorte van haar zoon telkens gedacht 'Als het komt (de wee), roep ik niets'. Ze hield haar kaken stijf op elkaar en weigerde te gillen van de pijn.
André nam haar gedachten onbewust over en constateerde 'bij beginsituaties (geboorte) kan ik me beter inhouden'. Tijdens therapie leerde hij de gedachten van zijn moeder scheiden van zijn eigen gedachten.

Gewurgd in een ander leven

Cliënte Cheryl omschreef haar stotterprobleem zo: "Het lijkt of mijn keel dichtgeknepen wordt. Ik hoop dat die verstikkende band om mijn keel weg gaat, maar nee. Voortdurend liggen er enge momenten op de loer. Als ik stotter is het alsof ik als toeschouwer naar mijn eigen leven sta te kijken." Ze stotterde vooral wanneer ze onbekenden moest aanspreken.

Cheryl herbeleefde een vorig leven als man, die op een avond plotseling in het donker overvallen werd op straat. Iemand greep hem bij de keel en wurgde hem, nog voordat hij om hulp kon roepen. Na de dood bleef de zielsenergie van de man lange tijd bij zijn lichaam hangen. Als 'toeschouwer' zag hij zijn dode lichaam op straat liggen.
Cheryl had nog oude emoties te verwerken. Paniek, gevoelens van onmacht, niets meer kunnen uitroepen, een plotselinge dood. Hierna begreep ze beter dat tijdens 'ontmoetingen met onbekenden' in het hier-en-nu de kans bijzonder klein is dat iemand haar direct bij de keel grijpt om haar het zwijgen op te leggen. Ze is in staat vrij te praten, roepen of gillen.

Meer zelfvertrouwen

Een reïncarnatietherapeut zorgt ervoor dat een cliënt ontdekt en begrijpt hoe heden en verleden zich tot elkaar verhouden, daar waar het keelproblematiek en uiten (stem/stotteren) betreft. De ene keer verdwijnt een stotterprobleem daarmee direct, de andere keer zijn aanvullende ademhalingstechnieken nodig of meer werk op het gebied van zelfvertrouwen.

Taalgebruik: wat zegt iemand nog meer?

Kijk op www.vorigelevens.nl voor praktijkverhalen hoe met inzichten uit vorige levens wordt gewerkt. Bij een groot aantal verhalen ligt het accent op 'werken met taalgebruik'.
In mijn boeken 'Lichte zeden onder de zoden', 'Diehards in de war', 'Hé, waar ken ik je van?' en 'Reïncarnatieverhalen. Lang zullen we leven!' zijn veel praktijkvoorbeelden opgenomen over hoe taalgebruik van cliënten kan wijzen op oud zeer uit voorbije levens. Met verrassend positief resultaat voor problemen in het hier-en-nu.

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
Reïncarnatietherapeut/auteur boeken
www.vorigelevens.nl