Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

29 september 2014

Reïncarnatie-flash-sessies in 'De Engelentuin' in Geldrop (Brabant) - Donald Moezel & Mariëlle Schmidt

Reïncarnatietherapeut Donald Moezel en engelentherapeute Mariëlle Schmidt
Alles gaat sneller

In therapieland is er steeds meer vraag naar snel(ler) werken. Alles in onze maatschappij gaat immers sneller. Cliënten willen bij mij ook geen langdurige procestherapie meer; wel vragen ze om telefonische consulten van een half uur of éénmalige consulten vorige levens, die slechts een middag duren.
Collega-reïncarnatietherapeut Donald Moezel ziet dezelfde tendens in zijn praktijk. Om tegemoet te komen aan de vraag van zijn cliënten, organiseert hij samen met engelentherapeute Mariëlle Schmidt speciale groepsbijeenkomsten in 'De Engelentuin' in Geldrop: reïncarnatie-flash-sessies.

Reïncarnatie-flash-sessie-avond

Donald: "Een normale reïncarnatietherapiesessie duurt 1 - 2 uur en bestaat uit een voorgesprek om het probleem duidelijk te krijgen en om ingangen te vinden naar het vorige leven waar het om draait. Een reïncarnatie-flash-sessie is een korte sessie van 10-20 minuten."
Tijdens een reïncarnatie-flash-sessie-avond begint Donald Moezel eerst met een korte uitleg over de principes en achtergronden van reïncarnatietherapie. Engelentherapeute Mariëlle Schmidt doet vervolgens een geleide meditatie met de aanwezigen en brengt de groep terug naar de (trauma)energie van een vorig leven die het huidige leven beïnvloedt. Deze (trauma)energie blijft beschikbaar om mee te werken als de meditatie is beëindigd. Als er bij de aanwezigen behoefte aan is, gebruikt Donald emoties, lichamelijke gewaarwordingen of gedachten die ervaren zijn tijdens de geleide meditatie om 10-20 minuten het bijbehorende vorige leven 'in te gaan' met de persoon in kwestie om te ervaren wat daar gebeurd is en hoe dat nu nog doorwerkt.

Effectief

Uit eigen praktijkervaring weet Donald dat het mogelijk is dat een reïncarnatie-flash-sessie even effectief kan zijn als een traditionele reïncarnatietherapiesessie. "Deelnemers gaan niet naar huis met onverwerkte ervaringen. Het is de bedoeling dat de korte sessie zijn verdieping krijgt door therapeutische begeleiding. Indien nodig, geven we ter plekke nazorg om dat wat ervaren is in perspectief te plaatsen en zo te neutraliseren."

Donald en Mariëlle willen alle deelnemers aan zo'n avond de kans geven om een vorig leven te ervaren. Hiertoe is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 8 personen. De eerste 8 personen die zich aanmelden kunnen een reïncarnatie-flash-sessie krijgen als ze besluiten dat ze dat willen. Mensen die zich later aanmelden mogen altijd aanwezig zijn bij deze avond, maar er is dan helaas geen garantie dat men ook een sessie krijgt.'De Engelentuin'
Behalve deze nieuwe reïncarnatie-flash-sessie-avonden organiseren Mariëlle Schmidt en Donald Moezel o.a. bijeenkomsten voor Nieuwetijdskinderen, energetische sessies, psychometrie- en bloemenseance-avonden.
Hun activiteitenprogramma staat op deze agenda vermeld.

Aanmelden

Reïncarnatie-flash-sessie-avond: donderdag 20 november 2014 van 19.30 - 22.00 uur in 'De Engelentuin', Beneden Beekloop 74, 5662 HM Geldrop. Informatie en/of aanmelding via e-mail: praktijk@engelentuin.nl en/of arete@telfort.nl
Algemene informatie over Donald: www.karma-is-zielenwerk.nl en Mariëlle: www.engelentuin.nl

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
Reïncarnatietherapeut/auteur
www.vorigelevens.nl