Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

3 februari 2019

Pim van Lommel over orgaantransplantatie - zaterdag 13 april 2019 in Breda - leven en dood

Pim van Lommel, (c) foto www.pimvanlommel.nl

Pim van Lommel in Breda over orgaantransplantatie

Transplantatie... en hoe zit het met de donor?
Bijeenkomst met Pim van Lommel, Erwin Kompanje, Ger Lodewick, Mieke Mars en Ton Verlind.
Meer informatie/inlichtingen/aanmelding vind je op de website van Pim van Lommel onder het kopje agenda of klik hier.

Waar en wanneer?

Zaterdag 13 april 2019 in de kapel van de Sacramentskerk, Zandberglaan 58 te Breda. Aanvang 10.00 uur. Toegangskosten 50 euro.

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
Regressie- en reïncarnatietherapeut/auteur boeken over reïncarnatietherapie en vorige levens, www.vorigelevens.nl