Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

19 juni 2011

Posttraumatische dystrofie, vorige levens & reïncarnatietherapie


Posttraumatische dystrofie en vorige levens - reïncarnatietherapie

In het Psychologie Magazine van juni 2011 kwam ik een artikel tegen van Anne Pek over de gangbare aanpak van chronische pijn én de aanpak van revalidatieonderzoeker Jeroen de Jong. Hij ontwikkelde voor patiënten met posttraumatische dystrofie en andere onverklaarbare pijnklachten een nieuwe methode.

In tegenstelling tot de gangbare aanpak van chronische pijn: het onder controle krijgen ervan, laat hij pijnpatiënten ‘door de pijn heen gaan’.  Zijn werkwijze wordt als revolutionair beschreven, maar ik vond nogal veel overeenkomsten met hoe reïncarnatietherapeuten  al jarenlang werken.

Als reïncarnatietherapeut  ga ik bijv. tijdens een therapeutisch proces met een cliënt terug naar de bronoorzaak van pijn: onverwerkte trauma’s in het verleden - al dan niet het huidige leven of in voorgaande levens - om vervolgens alsnog ‘door de oude pijn heen te gaan’ opdat er heling plaatsvindt.

Niet altijd is het nodig ‘door de pijn heen te gaan’. Ook inzichten hoe heden en verleden verknoopt zijn geraakt door de tijd heen, kunnen pijn/probleemoplossend werken. Bij therapeutisch werken met ervaringen uit vorige levens is het vooral van belang verleden en heden van elkaar scheiden zodat een cliënt beseft dat beperkende (pijn)gedachten uit het verleden, nú niet meer gelden.

In het artikel in Psychologie Magazine zegt Jeroen de Jong dat als patiënten gefixeerd raken op hun pijnklacht, ze alles gaan doen om de pijn te mijden waardoor ze dingen verliezen die juist afleiding kunnen geven, zoals werk, sport, sociale contacten. Ze raken in een neerwaartse spiraal. In die uitspraak kan ik me vinden.  In de revalidatiewereld hanteert men de regel dat je moet stoppen wanneer een patiënt na bewegen meer pijn rapporteert. Maar Jeroen de Jong vroeg zich af wat er juist zou gebeuren als hij een patiënt door de pijngrens heen zou laten gaan.

Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een praktijkgeval. Hein van de Sande (48) onderging twee jaar geleden een routinematig bloedonderzoek. De verpleegster prikte verkeerd en raakte een zenuw in zijn arm. Hierna kreeg hij last van pijnklachten die niet in verhoudingen stonden tot de aanleiding. Twee jaar lang zat hij in een rolstoel met een verkrampte rechtervoet. Lopen was onmogelijk, totdat hij onder begeleiding van Jeroen de Jong ‘door de pijn heenging’ en zijn zere voet gewoon weer ging gebruiken.

Dergelijke praktijkgevallen vind ik altijd interessant. Hoe meer persoonlijke, emotionele uitspraken van een patiënt/cliënt in een interview of artikel gebruikt worden, hoe meer informatie ik er qua vorige levens  uit kan halen. Zie: informatie eenmalig consult vorige levens.

Volgens Wikipedia is Posttraumatische dystrofie (PD): ook wel Sudeckse dystrofie genoemd met als officiële nieuwe benaming complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) is een slecht begrepen aandoening die soms aan een ledemaat kan ontstaan, meestal aan voet of hand, na letsel, vaak een opvallend klein of relatief onbeduidend letsel, zoals een lichte verstuiking of zelfs een prik van een injectienaald of een doorn. Hierdoor wordt het vegetatieve systeem ontregeld en herijkt zich daarna verkeerd zodat de vegetatieve veranderingen waaronder pijn blijven aanhouden.

Posttraumatische dystrofie kán samenhangen met ervaringen uit vorige levens.

Door een bepaalde gebeurtenis waarbij een hedendaagse situatie veel overeenkomsten vertoont met de oorspronkelijke ervaring of trauma uit het verleden, kan lichamelijk letsel opnieuw in iemands bewustzijn worden geactiveerd. Het huidige lichaam raakt van de overeenkomsten in de war en reageert  automatisch, net zoals het lichaam dat ooit de pijn werkelijk voelde in een vorig leven. Reïncarnatietherapeuten gaan met hun cliënt in lichte trance terug naar die oude gebeurtenis om deze alsnog te verwerken: emotioneel en lichamelijk. De cliënt gaat door de (oude) pijn heen en leert begrijpen via inizcht en emotionele verwerking, dat ‘toen’ heel anders is als ‘nu’. Het huidige lichaam hoeft zich niet langer vast te klampen aan iets wat lang geleden gebeurd is.

Drie praktijkvoorbeelden:

 (1)

Anja (45) krijgt bij de bevalling van haar kind een ruggenprik toegediend. De eerste prik gaat klungelig, de tweede prik gaat goed. Drie dagen later heeft ze last van benen vol blauwe plekken en loopt ze moeilijk. Ze houdt na de bevalling pijnklachten aan haar linker bovenbeen. Diagnose: posttraumatische dystrofie. 

De bevalling van haar kindje en de ruggenprik triggerden een vorig leven van Anja waarin ze een prostituee was. De prostituee was ernstig verslaafd aan morfine. Ze injecteerde zichzelf telkens in het linker bovenbeen en stierf aan een overdosis terwijl ze zwanger was.

Heden en verleden zijn op onbewust niveau door elkaar gaan lopen op het moment van ruggenprik bij de bevalling. Anja’s huidige linkerbeen herinnerde zich een oude pijn. Een reïncarnatietherapeut helpt bij het inzicht en bij het verwerken van emoties uit het bijbehorende vorige leven, zodat Anja zich weer op het heden kan concentreren.

(2)

Jarno (37) gaat op survivaltocht naar de Ardennen met zijn beste vriend Kees. Ze hebben geluk, het is prachtig weer. Een week lang trekken ze rond met hun tentje in tropische hitte. Allebei worden ze veelvuldig geplaagd door insectenbeten. Kees heeft nergens last van, behalve wat jeuk. Jarno wordt een paar keer gestoken door een insect in zijn voet. Behalve jeuk, heeft hij weken later nog steeds een opgezwollen voet en maanden daarna nog steeds een onverklaarbare opgezwollen voet  met blaren. Diagnose: posttraumatische dystrofie.

Jarno was in een vorig leven een vrouw, een woestijnnomade. Vriend Kees van nu, was toen een van zijn familieleden. Op een dag werd de vrouw gebeten door een giftig insect (een schorpioen?) terwijl ze voedsel verzamelde voor haar familie. De insectenbeet had tot gevolg dat haar voet verlamd raakte. In de hitte van de woestijn strompelde ze een dag lang terug naar huis. De voet was opgezwollen, vertoonde blaren. In dat leven kwam het gevoel in die voet niet meer terug.

Op het moment dat Jarno en Kees in de Ardennen geplaagd werden door vele insectenbeten, was Jarno’s voet het lichaamsdeel dat zich iets van vroeger herinnerde. De voet herinnerde zich blaren en verlamming. De hitte triggerde het woestijnleven, en in combinatie met Kees (een vroeger familielid) begon alles door elkaar te lopen. Een reïncarnatietherapeut helpt bij het inzicht verleden en heden uit elkaar te halen, zodat de voet weer in het juiste leven ‘rondloopt’.

(3)

Gezonde Michelle (18) doneert voor het eerst van haar leven bloed. De zuster doet vakkundig alle handelingen. De arm waarvan bloed afgetapt wordt, kleurt blauwig en zwelt op tot ongekende afmetingen. De bloeddonatie wordt gestopt. De zuster heeft nog nooit zo’n allergische reaktie gezien. Een half jaar later kan Michelle haar arm amper bewegen. Diagnose: posttraumatische dystrofie.
Michelle heeft in een recent vorig leven als man, een militair, gediend  in het Amerikaanse leger in de jaren vijftig in Korea. Bij een aanval van de vijand verloor de militair door een granaatinslag een gedeelte van zijn arm. Hij werd gehospitaliseerd, kreeg bloedtransfusies. Nadat zijn arm deels geamputeerd werd, overleed hij vrij kort daarna aan de gevolgen van een infectie.

Michelle’s lichaam herinnert  zich als het ware ‘een geamputeerde arm uit een vorige leven’ op het moment van bloedtransfusie in haar huidige leven. Zij (en haar arm) raakten het overzicht kwijt.  Een reïncarnatietherapeut helpt bij het verwerken van het onaffe leven van de militair, zodat de arm weer weet dat het anno nu een lichaamsdeel is dat gewoon kan functioneren.

***

Doktoren zoeken in het hier en nu naar aanwijsbare verklaringen en oplossingen bij posttraumatische dystrofie. Logisch, dat is hun vak. Maar als hun zoekgebied groter zou zijn  - vorige levens in het verleden - om pijnoplossingen te vinden,  kunnen ze wellicht meer patiënten van hun pijn afhelpen.

Jeroen de Groot heeft op zijn manier een middel gevonden om patiënten te helpen ‘door de pijn heen te gaan’. Reïncarnatietherapeuten hebben ook zo hun manieren gevonden om te werken met cliënten en onverklaarbare pijnklachten. Zij gaan met hun cliënten door nog oudere pijn heen, uit voorbije levens.

Sinds 2003 wordt er in een aantal revalidatiecentra geëxperimenteerd met de ‘Macedonische methode’: pijn negeren en zich richten op het weer laten functioneren van aangetaste ledematen. Het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Radboud Universiteit Nijmegen doen hiernaar onderzoek.
Prima, hoe meer mensen iets onderzoeken, des te meer oplossingen er waarschijnlijk vindbaar zijn. Voor elk wat wils … Maar geef mij maar ‘werken met vorige levens’.

***

Voorbeeldverhaal over pijn aan de benen en vorige levens: http://www.vorigelevens.nl/taalgebruik-vorig-leven-Pruisische-soldaat-wo1.htm

Voorbeeldverhaal over migraine en vorige levens: http://www.vorigelevens.nl/vorigleven-verwardejongeman.htm


Voor wie posttraumatische dystrofie heeft en open staat voor het bestaan van vorige levens…
neem eens een kijkje op www.reincarnatietherapie.nl voor adressen van collega’s of lees de boeken die ik schreef over werken met inzichten uit vorige levens, praktijkervaringen en taalgebruik: www.vorigelevens.nlToevoeging augusus 2012: 
op verzoek wordt het e-book 'Vintage Lífe' gratis toegezonden aan uw emailadres in ruil voor uw adresgegevens. 'Vintage Life' bevat een compilatie reïncarnatieverhalen uit mijn praktijk. Een mooie manier om geheel gratis eens wat meer te lezen over hoe inzichten uit vorige levens verhelderend en probleemoplossend kunnen werken.

 
Marianne Notschaele-den Boer
Auteur en reïncarnatietherapeut