Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

11 mei 2013

Auschwitz Bulletin - herinneringen aan de holocaust

 
Auschwitz Bulletin
 
Auschwitz Bulletin

Al weer heel wat jaren ben ik geabonneerd op het Auschwitz Bulletin, een uitgave van het Nederlands Auschwitz Comité.
Dit bulletin besteedt aandacht aan holocaustherdenkingsbijeenkomsten, de jaarlijkse reis naar concentratiekampen in Polen, oorlogstentoonstellingen, ervaringsverhalen van mensen die een bezoek brengen aan Auschwitz (zoals laatst een artikel over Ruud de Wild: Met een radiomaker naar Auschwitz in Bulletin 57 van 2 mei 2013), verzetsverhalen uit de tweede wereldoorlog, gedichten, columns, ervaringen van joden tijdens de tweede wereldoorlog en boekinformatie over recent verschenen (joodse) oorlogsboeken.

Abonnement of proefnummer aanvragen

Het Auschwitz Bulletin is professioneel van opzet en bevat goede informatie, daar waar het joodse onderwerpen betreft. Tegen portokosten ontvang je dit blad 4 x per jaar in je brievenbus. Voor Nederlandse adressen is dat 12,50 euro per jaar, voor postadressen in Europa 17,50 en voor buiten Europa 25 euro.
Een abonnement of proefnummer kun je aanvragen via deze link: http://www.auschwitz.nl/nac/bulletin.

Oorlog en herinneringen aan vorige levens

In mijn praktijk reïncarnatietherapie raad ik een abonnement wel eens aan, aan cliënten die vorige levens hadden die (te) abrupt eindigden in de tweede wereldoorlog. Vooral wanneer het traumatische ervaringen betrof, meegemaakt aan de joodse kant van de oorlog. 
Lezen over ervaringen van andere joden tijdens de tweede wereldoorlog of een bezoek brengen aan holocaust- of herdenkingsexposities, kan cliënten namelijk helpen bij emotionele verwerking en afronding van trauma's in vorige levens. Closure van 'onaffe' vorige levens is nuttig, omdat we ons huidige leven ten volle zouden moeten kunnen leven zonder oude angsten of oud verdriet van onverwerkte ervaringen in voorbije levens.

Joden en reïncarnatie - Rabby Gershom

Reïncarnatie is niet direct een begrip dat joden wensen te verbinden aan 'hun' holocaust. In nummers van het Auschwitz Bulletin komt het onderwerp 'vorige levens & oorlog' absoluut niet aan de orde, maar dat neemt niet weg dat dit blad bijzonder informatief is en de moeite waard om te lezen.
Zie ook blogartikel http://vorigelevens.blogspot.nl/2012/05/herdenking-4-5-mei-in-het-licht-van.html 

Rabbijn Yonassan Gershom schreef rond 1996 zijn boeken Onverklaarbaar verdriet en Onmogelijke herinneringen over mensen die zich joodse vorige levens herinnerden tijdens de holocaust. Zijn boeken werden op zijn zachtst gezegd niet warm onthaald binnen de joodse gemeenschap, want er is maar een kleine groepering binnen het jodendom dat geloof hecht aan reïncarnatie.

Eind jaren '90 had ik via internet een tijdlang contact met Gershom; hij startte destijds in Amerika gespreksgroepen voor lotgenoten die zich joodse vorige levens herinnerden tijdens de tweede wereldoorlog. Zelf was ik in mijn meest recente vorige leven een Frans/joods meisje geweest dat tijdens een razzia werd opgepakt en naar een concentratiekamp werd afgevoerd. Ervaringen uitwisselen over herinneringen aan voorbije levens leek me wel wat, niet alleen als ex-cliënte maar ook als beginnend reïncarnatietherapeute.

Toen ik Gershom een keer e-mailde dat cliënten in mijn praktijk zich allerlei vorige levens herinnerden die zich afspeelden tijdens de tweede wereldoorlog -  niet alleen als joodse slachtoffers die weggevoerd werden naar concentratiekampen, maar ook levens aan de Duitse zijde van de oorlog - achtte hij dat onmogelijk. Hij meende dat mensen wel in staat waren zich joodse slachtofferervaringen te herinneren, maar oorlogsdaders (nazi's, ss'ers, kampwachten, Duitse soldaten, enz.) konden volgens hem nog lang niet opnieuw zijn geïncarneerd, die zouden nog ergens in een hel vertoeven. Gershom beweerde, dat hij zelf alleen maar 'goede' vorige levens als jood had gehad en in die levens zou hij al meerdere keren rabbi geweest zijn.
Dat leek me sterk, maar hierover met hem via e-mail in discussie gaan lukte niet. Zijn laatste e-mail bevatte een reeks verwensingen aan mij dat ik antisemiet zou zijn, omdat ik durfde te beweren dat niet alleen joodse onderduikers of kampslachtoffers opnieuw geïncarneerd waren, maar ook geallieerde soldaten, verzetsstrijders en 'daders'. Ik mocht niet langer deelnemen aan zijn lotgenotencontactgroep en hij verbrak al scheldend via e-mail ons contact. 

Dat was in 1999, ik hoop dat hij er inmiddels achter is gekomen dat mensen zich allerlei soorten vorige levens kunnen herinneren. Iedereen heeft vorige levens gehad in vele gedaanten en rollen.
Zijn reaktie toendertijd was voor mij mede aanleiding om in al mijn eigen boeken over vorige levens & reïncarnatietherapie aandacht te besteden aan zowel slachtoffer- als daderherinneringen, daar waar het voorbije levens betreft. Dus eind goed, al goed ;).
Ikzelf ben in vorige levens ook niet altijd een lieverdje geweest; juist van die voorbije daderlevens leerde ik hoe het nu wel en niet moet, of beter kan. Iedereen leert met vallen en opstaan, ik ook.

Verhalen en boeken over herinneringen aan de holocaust

Klik op www.vorigelevens.nl om verder te lezen over reïncarnatieverhalen. Er is een aparte rubriek over oorlog & vorige levens. In bijna al mijn boeken heb ik wel iets verwerkt aan cliëntervaringen over de 2e wereldoorlog. Diehards in de war en Waarom Esther geen Robinson werd bevatten de meeste verhalen van cliënten die zich een vorig leven herinnerden ten tijde van de tweede wereldoorlog.Marianne Notschaele-den Boer
www.vorigelevens.nl