Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

24 juni 2015

Overgevoeligheid voor geluid - hyperacusis anders bekeken - oorzaak vorig leven - reïncarnatietherapie

Oorzaak overgevoeligheid geluid in vorig leven?
Hyperacusis - overgevoeligheid voor geluid

(Dit artikel verscheen eerder op mijn website www.vorigelevens.nl)

In het blad Psychologie Magazine van juni 2010 kwam ik een artikel tegen van Marte Kaan. De kop van het artikel luidde “Elk geruis is voor mij lawaai”Het betrof een interview met mevrouw W. (62) die lijdt aan hyperacusis, overgevoeligheid voor geluid. In dit artikel stond: “De enige remedie is zoveel mogelijk stilte. Geen tv, geen muziek, geen gezellige gesprekjes.” 

Nu is het zo, dat als ik veel tekst met persoonlijke uitspraken lees en ik me daar goed op concentreer, zich als vanzelf beelden vormen in mijn hoofd. Het is een kwestie van anders lezen/luisteren naar wat iemand zegt. Taal bevat veel informatie. Lang niet altijd hebben we dat direct door, maar ik luister vaak op twee niveaus en vind het leuk te ontdekken dat uitspraken te maken kunnen hebben met vorige levens. Lichte vorm van beroepsdeformatie, want als reïncarnatietherapeut vind ik het telkens weer interessant om met vorige levens te werken en er al lezend eentje tegen te komen.

Informatie in uitspraken over een probleem


Mevrouw W. deed uitspraken over haar extreme gevoeligheid voor geluid. Die specifieke zinnen stonden her en der verspreid in het artikel. Bij zulke zinnen - die voor mij als uit de context en emotioneel beladen aanvoelden - krijg ik vaak indrukken van situaties uit het verleden van de persoon die de uitspraken doet. Dat verleden kan het huidige leven betreffen, jeugd, geboorte, zwangerschap, conceptie, maar ook vorige levens.
In dit geval kwam ik bijv. tegen:
- “Als ze een stuk vlees braadt, is het alsof er een vrachtwagen tonnen grind naast haar stort.”
- "Een storend lawaai alsof je voortdurend op een bouwplaats staat.”
- “Die klachten bouwden zich gedurende een aantal jaren op.”
- “Ik zou ook wel eens weg willen, maar de prijs is te hoog. De baten, de gezelligheid, staan in geen verhouding tot de kosten: extreme vermoeidheid, een op hol geslagen hoofd en concentratieproblemen.”
- “Ik luister wel graag naar hun verhalen, al roepen die ook heimwee op naar een periode waarin ik midden in het leven stond.

Een bouwplaats, een vrachtwagen, grind storten, klachten die zich op'bouwen'...


Mevrouw W. draagt mogelijk in haar onderbewustzijn een onverwerkte sterfervaring met zich mee uit een vorig leven, dat zich afspeelde op een bouwplaats. Het laatste wat de persoon, vermoedelijk een man, zich herinnerde voordat hij stierf, was een oorverdovend lawaai, namelijk het storten van grind. 
Gedachten die nog bij dat (emotioneel onaffe) leven horen, vlak voor het sterven - een verkeerd gestorte lading grind over zich heen te krijgen - waren zorgen over de calculatie van het bouwproject, de kosten en baten. Ergens heeft mevr. W. van dat moment onthouden: een oorverdovend lawaai in mijn hoofd = ‘nog midden in het leven staan’. 

De oorzaak van een probleem anders benaderen

Als je anders leert kijken/luisteren naar gebruikte uitspraken met betrekking tot een (geluids)probleem, kan een 'onverklaarbare overgevoeligheid voor geluid' minder worden en zelfs verdwijnen. Daarbij is het van belang om zulke rare gedachtenkoppelingen in beeld te brengen. 
Toen klopte het, dat de man nog leefde terwijl hij temidden van donderend geraas van vallend grind stond. Echter, nu klopt het niet meer dat mevrouw W. - zij het onbewust - ‘geluidsklachten die zich opbouwen’ nog steeds verbindt aan ‘in het leven staan’.

Het artikel bevatte goede uitleg over wat hyperacusis is en welke boeken je erover kon lezen. Toch dacht ik, wat jammer dat de (medische) wetenschap niet openstaat voor werken met inzichten uit vorige levens. Mevr. W. had inmiddels een eigen remedie gevonden om om te gaan met haar overgevoeligheid voor geluid. Ze zei: “Ik streef ernaar volledig geïsoleerd te leven, zodat ik me af en toe goed kan voelen”. Ik gunde haar zo veel meer.

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
Reïncarnatietherapeut/auteur
www.mariannenotschaele.nl