Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

12 juli 2013

'Zielsgesprekken' - Kees Hugenholtz - boekreview

Boek 'Zielsgesprekken' - Kees Hugenholtz
Kees Hugenholtz

Kees Hugenholtz is een veelzijdig man. Regressie- en reïncarnatietherapeut, spiritueel leraar, trainer, coach, schrijver. Zijn jarenlange, persoonlijke spirituele zoektocht en bewustzijnsontwikkelingsproces - o.a. Krishnamurti, psychosynthese, soefisme en reïncarnatie - vatte hij mooi samen tot 'Zielsgesprekken', uitgegeven bij Elikser.
Zijn boek (171 pagina's) las ik in twee dagen uit. Misschien had ik minder snel moeten lezen want de inhoud zindert nog na. Voor mij een teken dat ik dit boek later dit jaar zeker nog eens oppak om te herlezen. 'Zielsgesprekken' is op meerdere niveau's te lezen, afhankelijk van iemands eigen innerlijke bewustwordingsproces.

Titel en boekomslag

Hoewel de titel 'Zielsgesprekken' een juiste keuze is qua inhoud - het boek gaat over de gevolgen in het hier-en-nu van gedane beloftes tussen man en vrouw, op zielsniveau, in een vorig leven - vind ik de titel een tikkeltje saai. Helemaal in combinatie met de omslagafbeelding: drie paarden in een weide, een boom, een opkomende of ondergaande zon. 
De inhoud daarentegen is allesbehalve saai, maar juist verrassend helder, nuchter, en leuk om te lezen. Verre van zweverig, ook al worden er diverse spirituele gebeurtenissen beschreven die lezers misschien als zweverig zouden kunnen bestempelen (bde, uittreding, paranormale ervaringen en reïncarnatieherinneringen).

Kees Hugenholtz heeft een duidelijke vertelstructuur aangebracht in zijn boek, iets wat 'Zielsgesprekken' prettig leesbaar maakt. Op nuchtere, eerlijke wijze beschrijft hij - vanuit een mannelijk standpunt - wat hij o.a. leerde van mislukte relaties in zijn eigen leven, paranormale waarnemingen en herinneringen aan vorige levens.
Op de achterkant van de cover verwachtte ik daarom eerder een wervende tekst, als "Voor mannen op zoek naar zingeving in hun relatie" of "Zou iedere man met een relatiestoornis moeten lezen!", en op de voorzijde een afbeelding van een krachtig spring- of renpaard.

Standbeeld rijschool Boedapest
Drie delen

'Zielsgesprekken' is opgedeeld in drie stukken: Szad Pati (vorig leven in Boedapest, ervaringen rondom een militaire paardrijschool), Karma (over het huidige leven van Kees Hugenholtz) en Zielsgesprekken (spirituele ontwikkeling van Kees). Alle delen staan met elkaar in verbinding en overlappen elkaar met inzichten op het spirituele vlak, zonder dat het een chaos wordt. Alles is mooi gestructureerd, met hier en daar een gemarkeerd tekstblok voor zogenaamde triggerpoints, daar waar hedendaagse gebeurtenissen oude ervaringen in een vorig leven triggeren.

Op de achterflap staat: "Wat gebeurt er als je met elkaar afspreekt, dat je in een volgend leven man en vrouw zult zijn, samen kinderen zult hebben? Houden die zielen zich aan hun afspraak? En wat, als een moeder uit wraak haar kind vermoordt, krijgt zij dan in een volgend leven de rekening gepresenteerd?
Dit hartstochtelijke verhaal is het relaas van die zielen. Met onverwachte ontdekkingen, door uiteindelijk op zielsniveau in gesprek te gaan met elkaar. Inzicht bevrijdt en verlost ons van oude pijn. In dit boek krijgen alle menselijke emoties een bredere context. Het is nuchter en vlot geschreven en heel herkenbaar."

Plussen en minnen

+ Dankzij de heldere opzet van dit boek is de inhoud geschikt voor een breed lezerspubliek, mannen en vrouwen.
+ Het geeft een mooi bewustwordingsproces weer, vanuit een man gezien, over het verloop van vele jaren.
+ Therapiesessies vorige levens zijn goed uitgewerkt tot een leesbaar geheel.
+ De auteur begint met gebeurtenissen in het voorbije leven, daarna volgt pas zijn huidige leven. Meestal is dit andersom. Leuke variatie.
+ Voor reïncarnatietherapeuten boeiend om te lezen. Wanneer zij puzzelen met stukjes informatie uit dit boek, zullen ze er veel meer uithalen dan de gemiddelde lezer. Genoemde verhuizingen naar andere locaties, een mooie verwijzing naar vele incarnaties, zielsverhuizing. Veelvuldig gebruik van woorden als 'bovenetage', 'boven', 'bovenkomen', 'erboven staan', 'ramen op de eerste verdieping' in relatie tot uittredingen en omhooggaan met zielsenergie. 'Spijlen van de box', die de baby vastpakt, en paardenboxen in een vorig leven.
+ Voor lezers die naar zichzelf willen leren kijken, op een spirituele manier (oorzaak en gevolg).
+ Interessant voor therapeuten van diverse disciplines die werken met gedragsstoornissen, relatieproblemen en mannen met Asperger.
+ Persoonlijke ervaringen van de schrijver laten goed zien hoe kinderen onbewust het gedrag kopiëren van hun ouders, hoe je daar anders naar kan leren kijken en hoe je vastgezette geloofsovertuigingen kunt transformeren.
+ Interessant voor wie relatieperikelen wil onderzoeken op stukjes karma.
+ De auteur kijkt eerlijk naar zichzelf, durft over eigen fouten in het leven te vertellen.
+ Ik weet weinig van numerologie, maar ik kan me voorstellen dat iemand die daarvan houdt, interessante zaken kan vinden in dit boek wat betreft getallen over leeftijden en huisnummers.

- Geen uitgewerkte karakters of persoonsbeschrijvingen, maar alleen naamsvermelding. Lastig een voorstelling te maken van wie wie is, vanwege de vele personen waarover verteld wordt.
- De beschreven bijna-dood-ervaring als kind zou ik zelf eerder typeren als een uittreding op het randje van bde.
- Af en toe verkeerde mix tegenwoordige tijd/verleden tijd in teksten.
- Vaak gebruikt: 'Later zal blijken dat'... zulke zinnen halen de spanning uit het verhaal. Jammer.
- Taal- en stijlkundig kleine foutjes ('heeft zitten te lezen', 'zat me aan te kijken', 'naar mij op staat te kijken', ik leid met dt').

Mooie quotes uit 'Zielsgesprekken'

* Blz. 122: "Ik wil zeker niemand bemoedigen om in reïncarnatie een uitvlucht uit dit leven te zoeken, maar ik wil ook de waarheid niet verdoezelen. En ik twijfel geen moment aan mijn ervaringen, die zijn niet verzonnen."

* Het boek bevat weinig humor, maar deze opmerking op blz. 128 vond ik wel grappig: "Ik wou dat mystieke berichten eens wat minder cryptisch waren. Waarom niet gewoon een praktische aanwijzing? Nu moet ik weer puzzelen."

* Blz. 160: "Het is goed als de wereld weet dat er in een lichamelijk en verstandelijk gehandicapt iemand een grote geest schuil kan gaan."

* Blz. 167: "Als je ervaart dat je als ziel verbonden bent met andere zielen en dat je leven niet toevallig is, voel je bevrijding. Moeilijkheden en lessen blijven komen, maar je kunt ze in een groter perspectief zien en wat volgens mij minstens zo belangrijk is: je kunt leren herkennen met welke mensen je samen mag leren, omdat het de reis van je ziel bevordert."

Mijn beleving

Mij leerde dit boek, dat ieder mens zijn of haar eigen tempo heeft om zich (spiritueel) te ontwikkelen. Natuurlijk weet ik dat best, maar dankzij Kees Hugenholtz' beschreven persoonlijke ervaringen werd me dit extra duidelijk.
Soms ga ik veel te snel. Als ik informatie en beelden opvang uit vorige levens van cliënten tijdens mijn werk als reïncarnatietherapeut, dan is dat nuttig. Ik maak in een consult, op verzoek van cliënten, informatie uit hun verleden(s) inzichtelijk zodat ze er nu wat mee kunnen. Als mensen over persoonlijke ervaringen vertellen of schrijven, vang ik via hun taalgebruik - dankzij emotionele lading die woorden kunnen hebben - van alles op met betrekking tot situaties uit voorbije levens. Als ik een boek lees, gebeurt dat met name, spontaan, als een auteur veel 'eigen taal' gebruikt.
Echter, ik vergeet nogal eens dat mensen die geen cliënt van me zijn, helemaal geen behoefte hebben aan dergelijke informatie.
Zo maakte ik tijdens het lezen druk aantekeningen over welke vorige levens ik 'wist' van de schrijver. Deels beroepsdeformatie, deels omdat ik verwachtte die levensinformatie aan het einde van zijn boek als afsluiter tegen te komen... om vervolgens te ontdekken dat de auteur zijn handen vol had gehad aan tig andere ervaringen die op zijn levenspad belangrijker voor hém waren. 
Het voelde voor mij, alsof ik - al lezend - een lesje in nederigheid kreeg :).

Een vervolg?

Ook al schrijft de auteur er niet over, mogelijk heeft hij al herinneringen opgehaald aan het vorige leven dat zich afspeelde tussen zijn Boedapest-leven en zijn huidige leven. Misschien nam hij al kennis van een leven uit de oudheid waarin hij paranormale krachten gebruikte jegens anderen, zoals 'zijn moeder'?
Szad pati (Hongaars voor: 'Je verdiende loon') mag als straf klinken, maar het kan ook worden gezien als 'dat wat je echt verdient'... zoals werken in dít huidige leven met paranormale talenten.  
Ik hoop op een vervolg van 'Zielsgesprekken', waarin Kees Hugenholtz ons dat vertelt. Ondertussen wacht ik geduldig - ahum, voor zover ik dat kan - af.


Marianne Notschaele-den Boer
Reïncarnatietherapeut/auteur
www.vorigelevens.nl (zie ook: boeken over karmische relaties & vorige levens)