Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

22 augustus 2013

Polen - Opstand van Warschau 1944 - wo2 film (ingekleurd) in 2014 in première

Filmfragment ingekleurde film wo2 - 1944

Zwart-wit geschiedenisfoto's in kleur 

Van de week stuitte ik op de website Colorized History (zie eerder blogartikel). Het inkleuren van zwart-wit geschiedenisfoto's is dankzij beschikbare Photoshopprogramma's op internet een nieuwe rage. Gisteren zag ik bij de NOS-berichten een aankondiging van een 'nieuwe', oude oorlogsfilm. Zwart-wit foto's en filmbeelden inkleuren is hot.

Filmbeelden in kleur uit wo2 zeldzaam

Er resteren weinig originele filmbeelden in kleur van gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). De kleurenfilm bevond zich toen nog in een experimenteel stadium; alleen gefortuneerde mensen konden zich in de jaren 1930-1940 apparatuur en (kleuren)films veroorloven. 
Daarom zien we in tv-programma's over de Tweede Wereldoorlog voornamelijk dezelfde kleurenfilmbeelden terug, zoals Hitler op de Obersalzberg en Amerikaanse, geallieerde troepen aan het einde van de oorlog die de bevrijding en de laatste verschrikkingen van concentratiekampen nog in beeld brachten.

Met nieuwe inkleuringstechnieken krijgt zwart-wit oorlogsfilmbeeldmateriaal, gemaakt in wo2, een heel ander aanzien. Oorlogsbeelden in kleur komen indringender over, de oorlog wordt tastbaarder voor kijkers. Zeker voor jongeren die zijn opgegroeid met kleurentelevisie en zich bij zwart-wit beelden alleen nog iets prehistorisch kunnen voorstellen, terwijl de Tweede Wereldoorlog slechts 70 jaar achter ons ligt.

Opstand van Polen 1944 als film

In Polen zijn medewerkers van dit museum bezig met een bijzonder filmproject. Oude zwart-wit filmbeelden van de Opstand van Warschau in 1944 worden ingekleurd en bewerkt, geluid en geluidseffecten toegevoegd. Overlevende verzetsstrijders helpen bij het bepalen van de in te kleuren filmfragmenten, voor wat betreft kleding en objecten. Liplezers checken of dialogen kunnen worden omgezet naar tekst, die later door acteurs wordt ingesproken. Geluidseffecten, zoals afgevuurde wapens, worden toegevoegd.

De opstand in Warschau begon op 1 augustus 1944. 63 dagen lang streed het Poolse verzetsleger tegen de nazi's met als doel Warschau te bevrijden. Het verzetsleger rekende op hulp van het naderende Sovjet-leger, maar dat leger kwam maar niet. Op 2 oktober 1944 sloegen de Duitsers de opstand neer. Bij deze gevechten en ook massa-executies kwamen ongeveer 200.000 mensen om, verzetsstrijders en burgers. Aan de Duitse kant sneuvelden ruim 17.000 soldaten. Meer dan 80% van de stad Warschau werd verwoest.

Première in 2014

In 2014 zal in Polen de Opstand van Warschau (dan 70 jaar geleden) worden herdacht. Ter gelegenheid daarvan komt de ingekleurde oorlogsfilm uit.
Op de website van het museum - zie link bovenaan in dit artikel - is een stukje film te zien om een eerste indruk te krijgen.

Herinneringen aan oorlogslevens,
boek van reïncarnatietherapeute Marianne Notschaele

Herinneringen aan een vorig leven in oorlogstijd

Er zijn mensen, geboren na 1945, die toch levende herinneringen hebben (in kleur of in zwart-wit) aan vorige levens die zich afspeelden in de Tweede Wereldoorlog. Wil je daar meer over lezen, kijk op mijn website www.vorigelevens.nl en klik daar het onderwerp 'oorlog en vorige levens' aan.

In een groot aantal van mijn boeken heb ik cliëntencases beschreven van mensen die in hun huidige leven nog steeds last hadden van ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook van recentere oorlogen (Vietnam/Korea/Bosnië). Praktijkvoorbeelden daarvan vind je terug in de boeken 'Diehards in de war' en 'Waarom Esther geen Robinson werd'. Ook in dit Blog Vorige Levens vind je praktijkverhalen over oorlog en vorige levens, zet het woord 'wo2' of 'oorlog' in het zoekfilter van dit blog.

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
Reïncarnatietherapeut/schrijfster
www.vorigelevens.nl