Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

27 juni 2014

Gebrek aan geld terug te voeren op geboortenaweeën? - Taalgebruik en reïncarnatietherapie


Financiële problemen, nawerking van een geboorte?
Elk blogartikel dat ik schrijf naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis zet ik pas online nadat ik goedkeuring heb gekregen van personen die erin genoemd worden. De essentie van de gebeurtenis geef ik weer; soms verander ik leeftijd, voornaam, geslacht of beroep om iemand onherkenbaar te maken.

Geldgebrek

Van de week had ik Daan (37), een kennis van me, aan de telefoon. Daan zit dik in de financiële problemen. Hij heeft momenteel geen werk, moet rondkomen van een uitkering en heeft de grootste moeite iedere maand zijn hypotheek af te lossen. Hij zei"Ik dacht, ik bel jou. Jij weet altijd wel wat opbeurends tegen me te zeggen of uit mijn woorden iets te halen zodat ik weer verder kan." 

Ik luisterde dus naar wat hij me te vertellen had. Gedeelde zorg is immers halve zorg. Bovendien zette hij door uitvoerig over zijn penibele financiële situatie te vertellen zelf alles nog eens - voor hem verhelderend - op een rij.

Daan zei o.a.: "Mijn financiële situatie is op sterven na dood. Ik moet een lening bij familieleden gaan afsluiten om mijn hypotheek te kunnen blijven betalen. Eigenlijk is de enige uitweg mijn moeder. Andere oplossingen zie ik niet."

Pas geboren baby

Bij mij kwamen spontaan beelden op in mijn hoofd van een Daan van 37 jaar geleden, als pasgeboren hummeltje. Ik 'zag' hem liggen in de armen van zijn moeder, vlak nadat hij geboren was. De enige weg naar buiten, zijn geboorte, verliep via zijn moeder...

Ik vroeg Daan of hij wat kon vertellen over zijn eigen geboorte. Hij antwoordde dat hij toen bijna gestorven was. Tijdens de bevalling was er iets misgegaan met de placenta en als pasgeborene was hij op sterven na dood geweest.

Het duurde enkele ogenblikken voordat hij zijn eerdere uitspraken over financiële problemen herkende. Daan heeft geld nodig om 'te leven' (geboortetrigger). Nu zijn financiële middelen beperkt zijn, raakt hij in paniek. Hij wordt doodsbang en stapt als het ware energetisch terug in het verleden ten tijde van zijn geboorte. Hierbij herhaalt hij automatisch de gedachtenkoppeling: bij leven hoort 'op sterven na dood zijn' en de enige uitweg, dat is mijn moeder (geboren worden).

Loskomen van oude gedachten

Daan was in de veronderstelling dat hij nu - in dit geval zijn geldpositie - op sterven na dood was en dat de enige uitweg - voor financiële hulp - via zijn moeder moest verlopen. Pas nadat hij deze onbewuste geboorteherhaling begreep, stond hij ineens weer open voor andere mogelijkheden om zijn nijpende financiële situatie op te lossen.
"Zie je wel", zei Daan, "dat jij altijd wel iets weet waardoor ik weer verder kan."
Loskomen van een zich - totnutoe op onbewust niveau - herhalend geboortepatroon zorgt ervoor dat Daan nieuwe en andere mogelijkheden ziet om aan geld te komen. Een lening van zijn moeder is niet de enige uitweg.

In ons taalgebruik zitten veel verborgen verwijzingen naar vroegere ervaringen, oude ervaringen die nu nog in de weg kunnen zitten. De ene keer gaat dat over gebeurtenissen rondom jeugd, geboorte of zwangerschap, de andere keer over ervaringen van langer geleden, zoals in vorige levens.
Wil je hierover meer lezen, dan raad ik je mijn boeken aan waarin ik aandacht besteed aan 'werken met taalgebruik'. Interessant voor therapeuten, cliënten en mensen die interesse hebben in hoe oude zaken nu nog in de weg zitten én hoe je ze kunt oplossen.

Groetjes,
Marianne Notschaele-den Boer