Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

2 januari 2016

Lezingen door Maarten Oversier - 'Reïncarnatie en de Tweede Wereldoorlog' - o.a. op zaterdag 16 januari 2016 - Utrecht

Maarten Oversier, (c) foto www.in-zicht.nl

Lezing Reïncarnatie en Tweede Wereldoorlog - Maarten Oversier

Reïncarnatietherapeut Maarten Oversier geeft op zaterdag 16 januari 2016 een lezing in de Hogeschool voor de Geesteswetenschappen in Utrecht over het onderwerp 'Reïncarnatie en de Tweede Wereldoorlog'.
In de aankondiging staat o.a.: "Wie doodt, krijgt volgens natuurwetten voortplantingsdrang. Voortplantingsdrang met buitensporig machtsvertoon... Het leger is een mannenwereld en de behoeften kwadrateren naarmate de tijd verstrijkt en de zegevieringen binnen worden gehaald. Terwijl het geweld dramatisch toeneemt, wordt seks de ultieme vlucht voor de sterfelijkheid. De dood koppelt zich aan het orgasme. Voortplantingsdrang met buitensporig machtsvertoon..."
En: "Weinige reïncarnatietherapeuten beseffen dat al deze gebeurtenissen een fikse doorwerking hebben door de generaties heen, naar het nu. De natte oorlogsdeken ligt nog steeds over een groot deel van de Europese bevolking, in een energetische vorm. Het mag best aan de grote klok dat ontelbare zielen die tijdens deze donkere periode onuitwisbare indrukken hebben opgedaan, opnieuw geïncarneerd zijn en in grote getale onder ons zijn. Zelfs mensen die thuis zijn in esoterie, energetisch werk doen, meditatie of reiki beoefenen, positief hebben leren denken, filosoof zijn of op andere manier het leven uitvoerig hebben bestudeerd, kunnen verstoken blijven van de invloeden van deze ‘verse’ vorige levens."
Boeiende materie voor regressie-en reïncarnatietherapeuten, hun cliënten, én andere coaches die werken met onderwerpen 
als conceptie, geboorte, bonding, seksualiteit, relaties, machtsmisbruik, daderschap en vorige levens in oorlogstijd.

Iedereen heeft vorige levens gehad met duistere kantjes

Ik ben het met Maarten Oversier eens dat te weinig (reïncarnatie)therapeuten en coaches die werken met zingeving, spiritualiteit en zielsgroei, zich bewust zijn van hun eigen recente 'zwarte bladzijden' in de geschiedenis, zoals minder fraaie vorige levens ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ergens is dat begrijpelijk. Ik zeg het wel vaker, bij loodgieters lekken thuis de kranen, bij accountants is hun privé-boekhouding een rommeltje, en reïncarnatietherapeuten, ach, we teach what we most need to learn. 
Pijnlijke, schaamtevolle gebeurtenissen - waaraan we ooit zelf debet waren - ontwijken we het liefst zo lang mogelijk. Juist therapeuten die anderen wijzen op het verwerken van heftige trauma's, hebben zelf nog wel het een en ander te verhapstukken op dat gebied. Ik weet er inmiddels alles van. Als ik wijs met mijn vinger naar een ander, wijzen er 3 vingers naar mezelf... :).
Toen ik pas was begonnen met mijn opleiding tot reïncarnatietherapeut, was ik zó enthousiast over 'hoe dat werkte met vorige levens', dat ik iedereen in mijn omgeving wilde wijzen op onverwerkte ervaringen uit hún verleden(s). Als paranormaal gevoelig type 'zag' ik gemakkelijk beelden uit vorige levens van anderen. Juist bij collega-studenten dacht ik dat ze blij zouden zijn als ze wisten welke vorige levens nog in de weg zaten. Mij maakte het niet zo veel uit wat voor vorige levens dat waren, ik dacht dat iedereen blij zou zijn met mijn opmerkingen daarover. Dan konden ze extra snel hun onaffe levens afronden, opdat oude gebeurtenissen niet langer vervelend na zouden werken in hun huidige privéleven of beginnende therapiepraktijk. Helaas, een kleine, wat zeg ik, gróte misrekening! Medestudenten aan de opleiding (en docenten) vonden mijn opmerkingen vreselijk ongepast en verre van interessant. Hoe kon ik nou weten welke (oorlogs)levens ze net achter de rug hadden? Ze waren toch zeker al druk bezig met het verwerken van andere traumatische ervaringen... Achteraf bezien hadden ze natuurlijk volkomen gelijk. Ik roeptoeterde destijds 'wat ik allemaal zag bij een ander' zonder acht te slaan op persoonlijke keuzes. Ieder mens bewandelt per slot van rekening zijn eigen levenspad. Zorgvuldig omgaan met paranormale waarnemingen, leren nuanceren... ik vond het lastig, en ik heb dat moeten leren, net zoals ik mijn eigen duistere stukken in vorige levens onder ogen moest zien. 

Ontkenning

Herinneringen aan slachtofferlevens zijn gemakkelijker boven te halen uit ons onderbewustzijn dan herinneringen aan levens waarin men een niet zo fraaie rol vertolkte. We accepteren sneller dat leed ons overkwam, dan dat we het anderen toebrachten. Toch levert juist emotionele verwerking van oude schaduwstukken meer positiefs op in het hier-en-nu.
Zelf ontkende ik jarenlang dat ik met het grootste gemak paranormale waarnemingen kon doen. Bij mij bleken daar in vorige levens de grootste trauma's te zitten, als slachtoffer, maar nog meer als dader. Praten over mijn recente Joodse vorige leven in een concentratiekamp vond ik gemakkelijk dan 'dat paranormale gedoe' onder ogen te zien. Ik ontkende net zolang, tot ik aandurfde om er wel mee te werken. Toen was het voor mij pas het juiste moment. 
Naarmate ik langer reïncarnatietherapeut was en inzichten opdeed - en heus niet alleen uit vorige levens ;) - was ik pas in staat boeken te schrijven over reïncarnatietherapie, zoals 'Diehards in de war'. Als ik terugkijk op alle boeken die totnutoe van mijn hand zijn verschenen, zie ik daarin mijn eigen leerproces mooi weerspiegeld.

Berlijn - Koude Oorlog

Vlak voor de jaarwisseling was ik in Berlijn. Bij resten van 'Die Mauer' stonden twee mannen souvenirs te verkopen. Van top tot teen (uniform, pet, laarzen) waren ze gekleed als Russische soldaten uit de Koude Oorlog (jaren 1950-1960). Vrolijk lachend gingen ze tegen betaling met toeristen op de foto en zetten ze met een streng kijkend gezicht oude stempels in paspoorten. Glimlachend liep ik er langs. Dit keer vroeg ik me in stilte af in hoeverre ze weet zouden hebben van hun vorige levens als grenswachter... Het heeft jaren geduurd, maar ik heb eindelijk geleerd mijn mond te houden als ik spontaan vorige levens waarneem van anderen.

Lezingen van Maarten Oversier

Ik vind het heel goed dat Maarten Oversier in zijn lezingen en artikelen in bladen ingaat op onderwerpen als soldaten, reïncarnatie en de Tweede Wereldoorlog'. Als cliënten dankzij reïncarnatietherapie hun 'verse zwarte bladzijden' te weten komen en oorlogsgebeurtenissen verwerken, gaat positieve transformatie stukken sneller.

Meer informatie over Maartens lezing 'Reïncarnatie en de Tweede Wereldoorlog' vind je hier (op de webpagina even naar het midden scrollen). Op donderdag 28 januari 2016 geeft hij nog een lezing over dit thema in Winsum.

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
Reïncarnatietherapeut/auteur
www.vorigelevens.nl