Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

30 december 2018

Vuurwerk rond de jaarwisseling - trigger vorige levens? - Reïncarnatietherapie

Foto (c) Pixabay, DadvidGarry1

Jaarwisseling - vuurwerk - vorige levens - oologsgeweld

Met Oud & Nieuw krijg ik ieder jaar vragen over vuurwerk in relatie tot vorige levens. Kan extreme angst voor vuurwerk samenhangen met ervaringen in vorige levens? Ja, dat kan, maar het hoeft niet altijd zo te zijn. Je kunt ook gewoon bang zijn in het hier-en-nu. Helaas zijn er veel jongeren die er lol in scheppen om mensen en dieren te laten schrikken door op onverwachte momenten vuurwerk af te steken en dat naar ze toe te gooien. Ze denken daarbij niet altijd aan de - soms vreselijke - gevolgen.

Echter, ben je zonder aanwijsbare reden extreem bang voor vuurwerk (geknal, gedreun, lichtflitsen)? Dat kán samenhangen met onverwerkte trauma's en sterfmomenten in voorbije levens. Zoals totaal onverwacht neergeschoten worden (wel de knal horen, maar niet weten wie er schoot), gedood worden door kanonskogels, vallende bommen, granaat- en mortierinslagen; in oorlogstijd in schuilkelders zitten en afwachten wat zou gaan gebeuren, enz. Zulke trauma's op zielsniveau kunnen ertoe leiden dat in een volgende incarnatie, bijvoorbeeld nu in je huidige leven, je zonder ogenschijnlijke aanleiding, heel erg angstig of paniekerig bent voor vuurwerk dat afgestoken wordt. Het gedreun (herrie, knallen, flitsen) dat je op Oudejaarsavond overal hoort lijkt bedroevend veel op oorlogsgeweld.

Reïncarnatietherapeuten helpen bij het verwerken van zulke oude trauma's.
(Ex-)militairen met recente ervaringen in oorlogsgebieden (PTSS) en paniekreacties rond de jaarwisseling wenden zich beter tot regressietherapeuten.

Nog een goed voornemen nodig voor 2019? Los in het nieuwe jaar je oude angsten op. Leef!

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
Regressie- en reïncarnatietherapeut/auteur
www.vorigelevens.nl