Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne Notschaele - klik hier voor TWITTER

30 juni 2011

Op verhaal komen - verhalen schrijven om klachten te verminderen

Schrijven helpt ...

Bij ruim 20 instellingen in Nederland is de cursus ‘Op verhaal komen’ in gebruik. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor mensen met depressieve klachten. Schrijven van een autobiografie is een effectief middel gebleken tegen depressie.
Uit onderzoek blijkt dat depressieve klachten van deelnemers aan deze cursus langere tijd wegbleven, terwijl patiënten die psychiatrische hulp kregen zonder cursus minder positief resultaat boekten. Ook bleef het effect lang zichtbaar. De depressieve amateurschrijvers moeten in 7 weken telkens een deel van hun leven beschrijven en ervan leren hoe ze hun leven tot nu toe beschouwen.
Verhalen schrijven over voorbije levens, loont eveneens. Als reïncarnatietherapeut geef ik cliënten  (na een consult) schrijf- en tekenopdrachten mee naar huis om traumatische ervaringen uit het verleden alsnog op papier een plek te geven.
Cliënten schrijven over hun vorige levens, verwerken emoties, ronden oud zeer af en laten ervaringen in het verleden, waar ze thuis horen. Dat geeft ruimte en lucht om zaken in het hier en nu anders te bekijken of te ervaren en werkt probleemoplossend.  Dit werkt bij allerlei klachten, als je het juiste vorige leven opspoort waar het huidige probleem mee samenhangt.
Verhalen die voortkomen uit dergelijke huiswerkopdrachten, bundel ik in mijn boeken ‘werken met vorige levens en reïncarnatietherapie’.
Verhalen over mensen die elkaar kennen uit voorbije levens - relatieproblemen nu. En oplossingen :)

Verhalen voor beginners mbt vorige levens en schrijfopdrachten.

Verhalen over hoe oorlog uit voorbije levens kan nawerken in het hier en nu. Voorbeelden hoe cliënten oorlogssituaties verwerkten dankzij schrijfopdrachten.

Verhalen over vorige levens - procestherapie, diverse methodes. Cliënten vertellen over emotionele gebeurtenissen in voorgaande levens.

Verhalen schrijven over vorige levens, kan je vooruit helpen in je huidige leven!

Meer voorbeelden uit de praktijk reïncarnatietherapie lezen?
Begrijpen wat het nut is van gebeurtenissen uit een ver verleden eindelijk een plek geven? 
Ga naar ww.vorigelevens.nl voor praktijkvoorbeelden of naar bol.com voor boekenaankoop. De boeken zijn via allerlei boekwinkels en internetboekwinkels te koop.

 
Marianne Notschaele