Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

28 november 2014

Neurochirurg Eben Alexander onderzoekt mysteries van het hiernamaals - boek 'De hemel in kaart' - recensie

Nieuw boek van Eben Alexander
'De hemel in kaart'
Nieuw boek van Eben Alexander: De hemel in kaart

Van neurochirurg Eben Alexander, bekend van zijn bestseller 'Na dit leven' (zie eerder blogartikel) is een nieuw boek verschenen, 'De hemel in kaart' (oorspronkelijke titel 'The Map of Heaven').
Hij schreef het samen met auteur/redacteur Ptolemey Tompkins. Deze samenwerking kwam de leesbaarheid ten goede want 'De hemel in kaart' is grotendeels ontdaan van vaag taalgebruik en leest hierdoor een stuk prettiger dan Eben Alexanders eerste boek. 

Mogelijkheid van reïncarnatie aangestipt

De auteurs brengen verhalen over oude sages en informatie over hedendaagse wetenschappers samen met verhalen van 'gewone' mensen die, net als Eben Alexander zelf, een bijzondere spirituele ervaring hebben gehad. Geen wereldschokkende nieuwe informatie, maar wel lekker om te lezen.
Als je de inhoud van 'Hemel in kaart' boeiend vindt, raad ik je aan het boek 'Wonderen Bestaan' van de Amerikaanse regressietherapeut Brian Weiss te lezen. Weiss plaatst wonderlijke hemelse zaken in een net wat breder reïncarnatiekader. Alexander stipt reïncarnatie slechts kort aan, mogelijk om katholieke lezers in Amerika niet voor het hoofd te stoten.
Uit de bibliografie achterin het boek blijkt dat de schrijver zich wel breed oriënteerde (E. Kübler-Ross, P. van Lommel, R. Monroe, R. Moody, B. Weiss en zelfs H. ten Dam), maar dit komt niet zo naar voren in de tekst.

Wetenschap en spiritualiteit

Als je al bekend bent met laatstgenoemde auteurs (bibliografie), dan is 'De hemel in kaart' vooral leuk om te lezen vanwege de brieven van lezers: 'Beste Dr. Alexander...' Als spirituele onderwerpen zoals bijna-dood-ervaringen of ontmoetingen met overledenen je nog niet zo bekend zijn en je behoort tot 'de nuchtere medemens die de wetenschap aanhangt', zul je dit mogelijk een inspirerend boek vinden met een duidelijke inleiding en veel praktijkvoorbeelden. Eben Alexander probeert een brug te slaan tussen wetenschap en het gegeven dat er veel meer is dan wij op dit moment kunnen bevatten. 

Ervaringen van de ziel in lichamen op aarde

* (blz. 35) - "Ik ontdek wat ze in de oudheid al wisten: de hemel maakt ons menselijk. Het is gevaarlijk als we dit vergeten. Zonder kennis van de grotere geografie van waar we vandaan zijn gekomen en waar we weer naar toe gaan als ons lichaam sterft, zijn we verloren. Die 'gouden draad' verbindt ons met boven en maakt ons leven hierbeneden niet slechts draaglijk maar ook vreugdevol. Zonder die draad zijn we verloren."
* (blz. 36) - "Er is een grotere wereld achter die welke we elke dag om ons heen zien. Die grotere wereld houdt meer van ons dan we voor mogelijk houden, en hij houdt ons voortdurend in de gaten, in de hoop dat we in de wereld om ons heen aanwijzingen zien die ons erop wijzen dat hij bestaat."

Eben Alexander zegt dat we onbewust hunkeren naar waarheden die de mysteriën en inwijdingstradities in de oude wereld aan de mensen leerden. Hij gelooft dat het bestaan van de hemel ons menselijk maakt en dat het nuttig is dat de mens weer leert waar we vandaan komen (geboorte) en waar we naar toe gaan (sterven). Zonder informatie over die plek (thuis/hemel) heeft het leven volgens hem geen zin.

Oude mysteriescholen

Ik vond het fijn om meer te lezen over inwijdingsrituelen uit de oudheid.
Op blz. 48 staat:"Hoewel deels gebaseerd op deze oude mythen, vertellen de mysteriën een verhaal dat anders afloopt. Geloof het of niet, maar we weten nog steeds niet precies wat er gebeurde tijdens de mysteriën, ook al hebben ze meer dan duizend jaar bestaan." 
Als ik dat lees zou ik hem bijna willen toeschreeuwen: 'Luister dan eens naar wat cliënten van regressie- en reïncarnatietherapeuten vertellen over inwijdingservaringen in hun vorige levens!' Die kennis is namelijk wel degelijk voorhanden :).

Minpuntje

- Het typisch Amerikaanse 'Dank u voor uw prachtige boek en ik wens u veel geluk met het verspreiden van uw boodschap aan zoveel mogelijk mensen', onderaan sommige lezersbrieven, daar hou ik niet zo van. Dat ligt aan mij, ik vind dergelijke u-bent-zo-geweldig-quotes vreselijk.
- Op 3/4 van het boek keert een hoofdstuk lang het vage taalgebruik van Eben Alexander weer terug. Ik vermoed dat mede-auteur Ptolemy Tompkins hier even geen voet aan de grond kreeg.

Zeker een aanrader

- Quotes, informatie over wetenschappers, aangehaalde spreuken in 'De hemel in kaart' zijn passend. 
- Stukken tekst uit brieven aan Eben Alexander, naar aanleiding van zijn vorige boek, - van mensen die vertellen over wat zij meemaakten aan wonderlijke voorvallen rondom leven en dood - zijn aangenaam om te lezen. Deze voorbeelden bieden troost aan mensen die onlangs dierbaren hebben verloren.
- 'De hemel in kaart' leest lekker weg en bevat beduidend minder vaag taalgebruik dan het vorige boek 'Na dit leven'. 
Kortom, een prima boek om deze decembermaand cadeau te geven aan nuchtere mensen die interesse tonen in onderwerpen als 'dat er meer is dan wij met het blote oog waarnemen', bijna-dood-ervaringen, synchroniciteit en wonderlijke gebeurtenissen rondom 'bezoek' van overledenen.

'De hemel in kaart', ISBN 9789400504080, 18,95 euro, 222 blz. Ook als e-book verkrijgbaar voor 13,99.

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
Reïncarnatietherapeut/schrijver
www.vorigelevens.nl