Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

25 april 2012

Kinderen die zich vorige levens herinnerenVroeger toen hij groot was

Op YouTube zijn diverse filmpjes te vinden over kinderen die zich fragmenten uit vorige levens herinneren. Je hoeft maar te Googlen op reincarnation, past lives en children en documentaires hierover ploppen tevoorschijn.

Het hierboven aangegeven filmpje is de moeite waard om te bekijken. Het gaat over een Schots jongetje dat al vanaf zijn 2e jaar hetzelfde vertelde over 'de vorige keer dat hij bij een andere moeder was'.
Jammer dat het filmpje ontzettend veel herhalingsfragmenten bevat. Als je die eruit zou knippen en de suggestieve spooky muziek op de achtergrond normaler zou maken, hebben dergelijke filmpjes volgens mij veel meer zeggings- en verbeeldingskracht.

(Gevoelige) kinderen van 2- 6 jaar vertellen regelmatig op hun eigen manier over 'de vorige keer' dat ze ergens woonden, leefden of werkten. Vaak betreft het emotionele herinneringen omdat de ervaring van het vorige leven nog niet helemaal goed is afgerond.

Dat is lastig bij het zoeken naar 'bewijzen van reïncarnatie'. Bewijzen worden gezocht op  basis van antwoorden op vragen als: hoe heette je toen, waar woonde je precies, waaruit bestond je familie, hoe zag je huis eruit? Na te trekken antwoorden. Dit in de hoop families of plaatsen terug te vinden, informatie die klopt met wat het kind zich nu herinnert.
Maar een kind herinnert zich vaak kleine dingetjes als 'een moeder die toen anders was', 'de hond die doodging' of 'toen was ik ineens in een donker gat en was ik hier'.

Als het Schotse jongetje in dit filmpje begeleid was door een reïncarnatietherapeut, had hij de reis naar het eilandje Barra - waar hij geleefd zou hebben - niet eens hoeven maken om 'rustiger te worden'. Een reïncarnatietherapeut zou het accent hebben gelegd op emotionele verwerking van het vorige leven opdat het jongetje nu weer lekker in zijn  huidige vel zou steken.
De moeder van dit jongetje zoekt met en voor haar kind - op haar, lieve manier - een antwoord op terugkerende vragen over zijn mogelijk vorige leven, ook al past dit (nog) niet direct binnen haar referentiekader of die van de onderzoeker(s). 


Carol Bowman

Reïncarnatietherapeute Carol Bowman uit Amerika schreef een boek over haar zoektocht naar een oplossing voor angsten die haar kind op jonge leeftijd had.
In 'Wie was mijn kind?' beschrijft ze hoe ze dit aanpakte en hoe ze uiteindelijk na studie zelf reïncarnatietherapeute werd die zich specialiseerde in trauma's uit voorbije levens van kinderen.

 


 
Het boek dat ze daarna schreef 'Kinderen uit de hemel', gaat over kinderen die soms in dezelfde familie 'terugkeren' na hun overlijden om onaffe zaken alsnog af te ronden.Carols boeken zijn makkelijk leesbaar; als ouder leer je anders aankijken tegen wat kinderen op jonge leeftijd vertellen over waar ze vandaan komen.

Carol Bowman heeft jarenlang een forum beheerd in Amerika dat ouders de kans gaf om met elkaar in contact te komen over dit onderwerp. Ze kreeg het zo druk, dat haar man het een tijdlang overnam. Geen idee wat er daarna met dat forum gebeurd is. Omdat ik zelf minder met jonge kinderen werkte als therapeute, verloor ik haar en dat forum uit het oog.

Haar huidige website is: http://www.childpastlives.org/ Hooggevoelige kinderen vinden vorige levens gewoon

In mijn praktijk heb ik als reïncarnatietherapeute maar een jaar of 6 met jonge kinderen en trauma's uit hun vorige levens gewerkt. 

De kinderen die ik meestal in mijn praktijk kreeg, werden 'meegesleurd' door hun ouders. Ouders die vonden dat hun kind een paranormaal probleem had of juist een paranormale gave. De kinderen vonden dat hun ouders maar raar deden.

In 9 van de 10 gevallen hadden deze hooggevoelige kinderen die met mij in gesprek gingen (of moesten van hun ouders) zelf geen enkel probleem met het zien van aura's, entiteiten, voorspellende dromen of herinneringen aan vorige levens. Ze vonden deze zaken gewoon en best wel okay. Ze waren hoogstens blij en opgelucht dat iemand eindeljk eens precies begreep wat ze zagen en wisten. Hun ouders daarentegen moesten hard aan de slag om paranormale zaken normaal te gaan vinden.

Een mooi voorbeeld daarvan verwerkte ik tot dit verhaal: Ilse ziet dode oma's vliegen

Een praktijkervaring met een jongetje over vorige levens en speltherapie,: Gifpijlen in het regenwoud


Meer verhalen lezen over hoe gewoon vorige levens kunnen zijn voor volwassenen... vraag het gratis e-book 'Vintage Life' aan dat je op www.vorigelevens.nl kunt aanvragen.


Groetjes, Marianne Notschaele