Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

14 maart 2012

Sterven en weer geboren worden - echo

Beschuit met muisjes - geboorteviering
Echo uit het verleden

Om problemen te transformeren of op te lossen werk ik niet alleen met ervaringen uit voorbije levens van cliënten, maar ook met gebeurtenissen uit hun jeugd, geboorte- en zwangerschapsperiode, het conceptiemoment en het tussenbestaan (tussen twee levens in).


Onaffe sterfervaringen uit voorbije levens kunnen na-echoën in het huidige leven (incarnatie).
Een paar algemene voorbeelden van overeenkomsten bij sterven in een voorbij leven en opnieuw geboren worden:

* Iemands voorgaande leven eindigt door ophanging ---> geboorte in huidig leven gaat gepaard met navelstreng om de nek.
* Iemands voorgaande leven eindigt op bloederige wijze tijdens een groot gevecht ---> geboorte in het huidige leven geschiedt via een operatie/keizersnede.
* Iemand verdrinkt in een voorbij leven onder ijskoude omstandigheden --->
en wordt opnieuw geboren midden in de winter, net als de verwarming is uitgevallen en het ijskoud is.

Gedachten

In genoemde voorbeelden zijn gedachten die iemand had tijdens het sterven, terug te vinden bij de eropvolgende incarnatie (geboorte):

* Zolang ik met moeite adem en nog niet gestikt ben, leef ik nog (touw) --->
en leef ik opnieuw (navelstreng om nek).
* Zolang mijn lijf gewond is en ik vecht voor mijn leven, ben ik er nog (bloederig gevecht op slagveld) ---> ik leef opnieuw als ik vecht voor mijn leven (keizersnede)
* Zolang mijn lichaam het ijskoud heeft, ben ik nog niet echt dood" (verdrinken in ijskoud water) ---> als ik opnieuw in een koude ruimte ben, voel ik me levend (koude ruimte bij geboorte).

Einde vorig leven, begin dit leven

Loskoppelen

Als therapeut vind ik het telkens weer bijzonder om te zien hoe mensen onbewust vasthouden aan oude gedachten. Gedachten die in bepaalde omstandigheden in het verleden juist waren, maar die in een daarop volgend leven (dit leven bijv.) niet meer kloppen.
Beschuit met muisjes

Hebben cliënten emotionele lading rondom hun geboorte goed verwerkt tijdens therapie, dan raad ik ze wel eens aan om diezelfde dag nog beschuit met muisjes te eten. Op zo'n moment staan ze bewust even stil bij 'opnieuw geboren worden'.

Marianne Notschaele-den Boer
Regressie- en reïncarnatietherapeut
www.vorigelevens.nl