Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

15 januari 2015

Benedictime - een app om je tijd (beter) in te delen - kloosterlevensApp Benedictime

Had je goede voornemens om het in 't nieuwe jaar helemaal anders aan te pakken wat betreft je tijdsindeling (werk/privé)? Komt er de klad in? Hulp nodig om je tijdschema op te strakken? Draag je het kloosterleven een warm hart toe? Was je een kloosterling in een vorig leven?
Op Twitter kwam ik vandaag een leuke, nieuwe app tegen: Benedictime, speciaal voor diegenen die moeite hebben met het managen van hun dagelijkse bezigheden. Met deze app voor je smartphone of tablet bepaal je zelf hoeveel tijd per dag je wilt besteden aan bepaalde activiteiten (bijv. rondneuzen op social media) en kies je bewust voor een gezonde afwisseling van inspanning en ontspanning.

Benedictus

De Italiaanse kluizenaar Benedictus van Nursia was een monnik (480 - 547) uit de orde der Benedictijnen. In het jaar 529 stelde hij een aantal kloosterregels op, de Regula Benedicti. Monniken moesten aan de abt drie geloften afleggen: armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, en ze moesten zich toeleggen op ora et labora (bid en werk), in een ritme van 8 uur bidden, 8 uur werken, 8 uur rusten. 
Voortbordurend op dit Benedictijnse gedachtegoed is de Benedictime app ontwikkeld, die je helpt tijd te reserveren voor vaste momenten op de dag voor rust, werk, wandelen, overpeinzingen, gezin, enz. en deze te laten inluiden met een herkenbaar geluidssignaal. Het markeren van tijdsblokken geeft meer innerlijke rust: "de rust van een klooster in je binnenzak".


Op de website Benedictime vind je meer informatie.

Vorige levens en afgelegde geloftes - pelgrim - kloosterling - armoede

Het komt trouwens voor dat een afgelegde gelofte van armoede - gedaan in een vorig leven, als pelgrim of kloosterling - nog steeds doorwerkt in iemands huidige bestaan. Dit kan zich uiten in moeizame financiële omstandigheden waarin iemand woont, werkt en/of leeft. In zulke gevallen is men vergeten dat zo'n gelofte hoorde te eindigen bij het sterven, bij het einde van het leven waarin men die gelofte had afgelegd. Onbewust vasthouden aan oude gedachten/overtuigingen, zoals een gelofte van armoede, kan hedendaagse financiën negatief beïnvloeden. 
Reïncarnatietherapeuten kunnen cliënten met dergelijke problematiek helpen door bewustwording om welk (vaak allang) voorbij leven het gaat, door oude gebeurtenissen emotioneel goed af te ronden en cliënten te laten beseffen dat ooit gedane geloften, nu niet meer hoeven te gelden. 
(Kijk op www.vorigelevens.nl voor gratis e-boeken over werken met inzichten uit vorige levens & reïncarnatietherapie).

App Insight Timer

Klinkt het principe 'tijd indelen in blokken' je goed in de oren maar heb je minder affiniteit met kloosterlevens of Benedictijnse monniken, kijk dan op Insight Timer voor een algemenere app die je helpt bij het indelen van werk en vrije tijd.

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
Reïncarnatietherapeut/auteur
www.vorigelevens.nl