Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

5 maart 2015

Boek 'Anno Mirabilis 1973' - Hans ten Dam

'Anno Mirabilis 1973'
Anno Mirabilis 1973

'Anno Mirabilis 1973', een merkwaardig boek over occulte zaken. Hans ten Dam verzamelde notities van zes heren die in 1973 met elkaar in gesprek gingen in een hotel in Parijs. Ze discussieerden o.a. over occulte onderwerpen in het licht van een dreigende nucleaire wereldoorlog. Deze mannen (de Lancaster-kring), kwamen uit Engeland, Duitsland, Brazilië, Amerika, Oostenrijk en Nederland. Hans ten Dam werkte de bandopnames van de gesprekken uit, vertaalde, voegde kanttekeningen toe en gaf verklarend commentaar. In 1990 werd het manuscript onderling besproken, in 2012 nogmaals aangepast, uitgave pas in 2014. 

Occultisme en politiek

Een wonderlijk jaar, 1973. Een jaar met bizarre gebeurtenissen. Leesvoer voor de liefhebber van politieke gebeurtenissen op wereldniveau in de jaren '70 én onderwerpen als (zwarte) magie, geld en succes, het occulte, esoterie, reïncarnatie, vorige levens, mediumschap, channelen, helderziendheid, obsessoren en duistere krachten. Over een hermafrodiet met merkwaardige energiekrachten. Over vrouwen en seks, bekeken door mannenogen.
Willen duistere krachten een derde wereldoorlog ontketenen? Zijn de zes heren in staat tegeninvloed uit te oefenen? En terugkijkend op die periode, is dat gelukt? 

Mannenboek

Je moet wel van de hierboven genoemde onderwerpen houden (of gewoon alle boeken van regressie- en reïncarnatietherapeut Hans ten Dam gelezen willen hebben, net zoals ik) wil je dit dikke boek, dat leest als een roman, uit kunnen lezen. 
'Anno Mirabilis 1973' vind ik echt een boek voor mannelijke lezers, want als vrouw moest ik telkens lachen bij beschrijvingen van mannen over vrouwelijk schoon ('pronte borsten'), de liefde en seksualiteit. 
De toegevoegde bijlage over obsessoren en organisaties is interessant. De verklarende uitleg van Hans ten Dam, die later is toegevoegd in sommige passages, is nuttig en duidelijk. Dit heeft hem ongetwijfeld veel werk gekost.
Lastig was het voor mij om de beschreven heren in dit boek uit elkaar te houden. Persoonlijke uiterlijkheden en -kenmerken van de zes heren en twee dames zijn te vaag.
Hans ten Dam heeft geprobeerd gesprekken uit diverse bijeenkomsten zo gestructureerd en duidelijk mogelijk weer te geven en heeft volgens mij een flinke kluif gehad aan het telkens bijslijpen van de tekst. Je kunt merken dat er geschaafd is aan zinnen, met tussenpozen van jaren. Soms zijn hierdoor kleine typefoutjes ontstaan, wat ik me goed kan voorstellen als je tig keer de tekst moet doornemen.

Lancaster-kring, oude magiërs?

'Anno Mirabilis 1973' leest vlot weg. Toch ben ik vanaf hoofdstuk 7 slordiger gaan lezen en sloeg ik stukken over. Ondertussen bleef ik me wel afvragen wat er nog meer stak achter niet-toevallige gebeurtenissen en samenhang tussen de leden van de Lancaster-kring. Het clubje heren deed me denken aan magiërs/priesters uit occulte tempels in het oude Egypte. Mogelijk dat de Lancaster-kring-leden elkaar uit dergelijke vorige levens al kenden. Het is niet voor niets dat zielen elkaar weer tegenkomen in andere lichamen en andere tijden, al helemaal niet wanneer er sprake is van een zelfde gebied op de wereld, dat juist hun belangstelling had (politiek en oorlogsdreiging Israël). 
In het begin van het boek dacht ik af en toe terug aan tijdschriften als Bres en Prana uit de jaren '80/'90. Daarin stonden destijds verslagen van rondetafelgesprekken van pionierende Nederlandse reïncarnatietherapeuten. Die therapeuten kenden elkaar uit vorige levens, maar dan voornamelijk met betrekking tot het oude Egypte en Atlantis. Al vraag ik me nog steeds af of ze dat zelf wel wisten. 

Hou je van de schrijfstijl en visie van Hans ten Dam? Van paranormale en/of occulte zaken? Van een snufje spionage en politiek? Dan zou ik zeggen, lezen dat boek! Via deze webpagina kun je alvast een stukje lezen. Het boek (342 blz.) is overal te bestellen voor 24,95 euro (uitgeverij Tasso, ISBN 97890755682640).

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
Reïncarnatietherapie/werken met vorige levens
www.vorigelevens.nl