Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne Notschaele - klik hier voor TWITTER

19 juni 2015

'Gebruiksaanwijzing gezocht' - boekreview - Bénazir - opvoedproblemen oplossen - kinderen - gezin

 

Gebruiksaanwijzing gezocht - tips voor ouders, opvoeders en (kinder)therapeuten

De foto op de voorkant van 'Gebruiksaanwijzing gezocht', een boek met praktische tips en trucs voor opvoedkundige problemen, geschreven door Bénazir, nodigde mij in eerste instantie niet uit tot lezen. De gezichtsuitdrukking van de jongen op de cover zorgde ervoor dat ik dit boek twee jaar ongelezen in mijn boekenkast liet staan. Ik had het cadeau gekregen, maar telkens als ik dit boek van de plank viste en het boze jongetje op de cover zag, zette ik het meteen weer terug. 
Een reclamebureau houdt waarschijnlijk geen rekening met hoogsensitieve volwassenen die de uitstraling van het jongetje op de cover als drempel tot aankoop/lezen kunnen ervaren. Jammer, want nu ik dit boek uit heb, blijkt het een informatief, praktisch en helder boek. Met een vrolijkere voorkant had ik het vast eerder gelezen.

Negen praktische voorbeelden - kind/gezin

Bénazir begeleidt in haar eigen praktijk voornamelijk kinderen met onverklaarbare problemen en ervaringen. Ze bekijkt psychologische oorzaken wanneer kinderen in een gezin iets ongewoons meemaken, maar onderzoekt ook of het om paranormale verschijnselen gaat. Nu gaat het in 'Gebruiksaanwijzing gezocht' niet om paranormaal gevoelige kinderen, wel om gezinsproblemen die om oplossingen vragen. 
In negen hoofdstukken worden bekende problemen als casus gepresenteerd, in heldere en simpele taal. Denk aan voorbeelden als: niet kunnen slapen, onverklaarbare buikpijn van een kind, scheidingsproblematiek van de ouders, ouders die niet meer met elkaar door één deur kunnen, een kind met eetproblemen, een kind tussen twee culturen en puberconflicten.
Bénazir maakt op paranormale wijze contact met de kinderen (en ouders) om informatie te verkrijgen. Daarna koppelt ze de verkregen inzichten terug en geeft passende pedagogische en psychologische tips. De 'plannen van aanpak' aan het eind van elk hoofdstuk/casus, zijn verfrissend simpel én doeltreffend.

Het 'telepathisch contact leggen' met kinderen en ouders binnen een gezinssituatie gebeurt soms ongevraagd. Ik begrijp dat Bénazir de energievelden (aura's) van de betrokkenen en hun omgeving 'leest' of 'aftast', maar zou deze manier van werken eerder omschrijven als 'in staat zijn indrukken en gedachten van probleemkinderen en ouders intuïtief op te vangen' om daarmee aan de slag te gaan. Bij telepathisch contact ga ik uit van een gelijkwaardigere gedachtenuitwisseling op onbewust niveau. 

In twee uurtjes lezen had ik dit boek uit. Het leest lekker weg en je steekt er als ouder/opvoeder, (kinder)therapeut/coach zeker wat van op. Een aanrader! Het taalgebruik is zo eenvoudig dat het (ook) een bruikbaar boek is voor ouders met een laag tot gemiddeld opleidingsniveau. Zulke boeken kom je niet vaak tegen; veel opvoedkundige tips in boeken zijn afkomstig van psychologen of pedagogen die ouders met lastige kinderen vanuit een ivoren-toren-positie benaderen. Bénazir slaagt er in de lezer vriendelijk, alsof het een goede kennis is, toe te spreken, zodanig dat ouders hun eigen rol in het probleem durven erkennen en daardoor openstaan voor een plan van aanpak die tot oplossing van het probleem leidt.

'Gebruiksaanwijzing gezocht, want die werd er bij de geboorte niet bijgeleverd', auteur Bénazir, uitgave Ankh-Hermes, 2011, ISBN 9789020205206.

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
Reïncarnatietherapeut/auteur
www.vorigelevens.nl