Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

3 augustus 2015

Boek van Han Pelser 'Op zoek naar vorige levens' - reïncarnatie - hypnose

Boek van Han Pelser 'Op zoek naar vorige levens'
Han Pelser

Han Pelser schreef het boek 'Op zoek naar vorige levens' (Uitgeverij Aspekt, ISBN 9789461533562). In 352 pagina's vertelt hij o.a. over zijn persoonlijke zoektocht naar het bestaan van vorige levens, wat reïncarnatie volgens hem inhoudt, en over de verbinding en verschillen tussen ziel, geest en lichaam.

Hypnose

Han vertelt hoe hij als jongen al belangstelling had voor het onderwerp reïncarnatie en dat hij op latere leeftijd, als volwassen man, als toeschouwer deelnam aan een hypnosesessie waarbij kennissen van hem teruggebracht werden naar een vorig leven. Enthousiast beschrijft hij hoe een vriend onder hypnose gaat en daarbij herinneringen heeft aan een vorig leven. Met deze vriend reist Han af naar het land waar dat leven zich afspeelde, om details te verifiëren. Halverwege het boek gaat hij over op het beschrijven van persoonlijke denkbeelden over reïncarnatie, het nut van vele levens, gene zijde, gidsen, leven en dood, verbinding tussen ziel, lichaam en geest, om weer te eindigen met een verslag van een hypnosesessie.
Han Pelser gaat in zijn boek uit van het principe dat mensen zich alleen in diepe trance, onder hypnose, vorige levens kunnen herinneren. Dit is een denkbeeld dat typerend is voor de jaren negentig, de periode waarin de meeste gebeurtenissen van dit boek zich afspelen.
De beschreven hypnosessies doen wat gedateerd aan voor hedendaagse reïncarnatietherapeuten (die hoogstens nog met lichte trance en specifieke inductiemethoden werken), maar lezers die aan het begin staan van hun zoektocht naar wat reïncarnatie inhoudt, zullen dat vast niet erg vinden. 

Ik vind dit boek geschikt voor lezers die houden van persoonlijke zoektochten naar onderwerpen als reïncarnatie en vorige levens. Je moet houden van benamingen als 'gene zijde' en interesse hebben in uitleg over de verbinding tussen lichaam, geest en ziel. Van enkele hypnosesessies wordt in vraag- en antwoordstijl verslag gedaan, daar waar het herinneringen aan een vorig leven betreft. 
De sympathiek overkomende auteur heeft veel tijd en energie besteed aan de inhoud van zijn boek. De tekst is in de loop der jaren aangepast, verbeterd, en aangevuld. Juist door het aanbrengen van die verbeteringen zijn er kleine tekst- en taalfoutjes ingeslopen, die - naar ik heb gehoord - in de komend druk worden aangepast. 

Levenswerk

Kort na voltooiing van dit boek, overleed Han Pelser. Zijn levenswerk 'Op zoek naar vorige levens' werd hiermee tegelijkertijd zijn nalatenschap. Zoon Dennis nam de taak op zich dit boek met de wereld te delen; hij beloofde zijn vader hier alles aan te doen.
Informatie over auteur en boek vind je op deze website.

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
www.vorigelevens.nl