Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

21 juli 2013

Boekreview 'Wonderen Bestaan' - Brian L. Weiss en Amy E. Weiss

Nieuw boek van regressie- en reïncarnatietherapeut Brian Weiss
in samenwerking met zijn dochter Amy Weiss
Nieuw boek van Brian Weiss 'Wonderen Bestaan'

In mei 2013 schreef ik al over Brian Weiss. Dat artikel ging over een video-opname waarin hij mensen door middel van een visualisatie (geleide meditatie, lichte trance) terugvoert naar ervaringen in hun jeugd en in een vorig leven. Via een linkje in dat artikel kom je op die opname terecht en kun je zelf proberen reïncarnatieherinneringen naar boven te halen uit je onderbewustzijn.

In dat YouTube-filmpje zit Brian Weiss naast een tafeltje waarop zijn zojuist uitgekomen boek ligt 'Miracles Happen. The Transformational Healing Power of Past-Life Memories', een boek dat inmiddels vertaald is in het Nederlands.
De oorspronkelijke Engelse titel dekt net wat beter de lading dan de Nederlandse titel 'Wonderen Bestaan. Heling en transformatie door reïncarnatie', want de ervaringen die regressie- en hypnotherapeut Brian Weiss verzamelde voor dit boek gaan grotendeels over wonderbaarlijke situaties die mensen meemaakten nadat ze zich vorige levens herinnerden, niet per se door reïncarnatie an sich. (blz. 16: "Dit boek is geen verzameling verhalen; het is een verzameling mogelijkheden voor transformatie.") 
Inzichten, voortkomend uit herinneringen aan vorige levens zorgden bij cliënten voor spectaculaire gezondheidsverbetering, én voor spirituele groei en  bewustzijnsontwikkeling. Geen 'wonderen', wel wondermooie, amazing stories.

De coverafbeelding van 'Wonderen Bestaan' (vlinder/transformatie) is duidelijk, evenals de informatie over de schrijvers op de achterzijde: de Amerikaanse regressietherapeut Brian Weiss en zijn dochter hypnotherapeute Amy Weiss.
Dit dikke boek (332 blz.) ziet er goed verzorgd uit: een mooi boek om kado te doen aan mensen die interesse hebben in beschrijvingen van prachtige, soms ontroerende, spirituele ervaringen, reïncarnatie en herinneringen aan vorige levens.

Gemiddelde vertaling

De tamelijk brede bladspiegel - veel tekst op één pagina, een gemiddeld modern lettertype, weinig kommagebruik - was in het begin van het lezen even wennen.
Chris Mouwen verzorgde de vertaling voor ZWERK Uitgevers. Mogelijk deed hij dit onder grote tijdsdruk, want ik kwam al lezend heel wat slordigheids- en vertaalfoutjes tegen, zeker in het midden van het boek, alsof de vertaler een dip had of het onderwerp niet meer zo zag zitten.
Nu moet ik eerlijk zeggen, het is ontzettend veel tekst en de vertaler heeft er vast en zeker een flinke kluif aan gehad. Gelukkig kun je als lezer gemakkelijk over spontaan weggevallen letters en verdwenen kleine woordjes heenlezen. Lastiger negeren vond ik de vertaling van sad en sadness in licht gedateerde, veel voorkomende woorden als 'droefheid, bedroefdheid, droefenis en bedroefder'. Hierbij dacht ik ieder keer aan trouwe hondenogen in plaats van menselijk verdriet. Misschien had dat met die flinke vertaal'kluif' te maken ;D. Liever had ik hier woorden als 'verdrietig' of 'verdriet' gezien.
Verder moest ik bij een aantal merkwaardige zinsconstructies of een vreemd woord in de tekst terugdenken aan wat er oorspronkelijk in het Engels zou hebben gestaan, om alsnog de vertaalde zin goed te kunnen begrijpen. Lezers die zich aan dergelijke fouten storen, raad ik de originele Amerikaanse versie aan.

Boeiende inhoud

Als reïncarnatietherapeut weet ik hoe transformatie dankzij inzichten uit vorige levens in zijn werk gaat. De vele verhalen - door Brian Weiss van duidelijke uitleg voorzien - zijn voor mij gesneden koek; met stevig doorlezen had ik 'Wonderen Bestaan' in 4 dagen uit. Lezers die niet of nauwelijks bekend zijn met reïncarnatie(therapie) zullen dit boek waarschijnlijk op een wat langzamer tempo lezen omdat er heel veel informatie in staat die ook nog moet kunnen bezinken.
'Wonderen Bestaan' is boeiend vanwege de grote verscheidenheid aan praktijkervaringen en bovendien toegankelijk voor een grote doelgroep lezers. Denk daarbij aan regressie- en reïncarnatietherapeuten, hypnotherapeuten, therapeuten met een spirituele inslag, huisartsen of medici die verder willen kijken dan hun beroepsneus lang is, mensen die een bijna-dood-ervaring meemaakten, paranormaalgevoelige of hoogsensitieve (hsp) personen, mensen werkzaam in beroepen als uitvaart/begrafeniswezen, crematoria, hospices, maar ook 'gewone' geïnteresseerden in reïncarnatie, spirituele ontwikkeling en mystieke ervaringen.
Voor wie in de jaren negentig de boeken 'Ring van Licht' (deel 1 en 2) las van collega reïncarnatietherapeut Hans ten Dam, grondlegger van deze therapievorm in Nederland, is dit boek van Weiss een mooie aanvulling. De afgelopen twintig jaar zijn (reïncarnatie)therapeuten namelijk veel meer gaan werken met spirituele ervaringen.

Dit boek bevat veel verschillende soorten ervaringsverhalen, maar tegelijkertijd ook onnodige herhalingen. Beschreven cliëntcases en -verhalen zijn nieuw en af en toe zelfs verrassend, maar wat Brian Weiss tussendoor uitlegt is 'veel van hetzelfde'. Zijn herhalende uitleg is niet erg als je een beginner bent op reïncarnatiegebied, maar soms iets te veel van het goede voor reïncarnatietherapeuten die het meeste al eens gehoord hebben of soortgelijke ervaringen bij cliënten in hun eigen praktijk tegenkomen. 

Brian Weiss en zijn dochter Amy
De eerste zes hoofdstukken gaan over de genezende werking van het herinneren van situaties uit vele verschillende soorten vorige levens, de zes hoofdstukken daarna over spirituele, mystieke, bijna-dood-ervaringen en contacten met overledenen. Rond de 70 personen, die deelnamen aan workshops of trainingen van Brain Weiss over een periode van ruim 20 jaar, vertellen over hun persoonlijke ervaringen, opgedaan tijdens hypnotische regressiesessies of in meditatieve staat.
Bijna ieder cliëntverhaal begint met een intro over hoe iemand Brian Weisse ontmoette, bijvoorbeeld tijdens seminairs, workshops, cruises, enz. Een typisch staaltje Amerikaanse marketing. Over het algemeen zijn de verhalenvertellers enorm onder de indruk van Brian Weiss. Hijzelf daarentegen komt in dit boek over als een integere, lieve man. A good old friend without pretensions.
Het aandeel dat Amy Weiss, Brians dochter, leverde aan dit boek bestaat uit drie persoonlijke ervaringen waarvan twee uit haar eigen praktijk hypnotherapie. Verder las ze ongetwijfeld de eindversie voorafgaand aan publicatie. Op subtiele wijze zet Brian via dit boek zijn dochter in the picture. 
Uit haar manier van vertellen komt een lieve, nog wat onzekere, paranormaal/hooggevoelige vrouw naar voren, die ongetwijfeld in haar vaders voetsporen zal treden. Met dit boek maakt hij voor haar de weg vrij om hem op een dag op te volgen.

Verbinding - quotes

Brian Weiss legt voortdurend de nadruk op 'dat we allemaal met elkaar verbonden zijn'. Die boodschap komt inderdaad aan tijdens het lezen, al was het maar vanwege het herhaaleffect :D. Toch kon wel wat van de terugkerende, steeds dezelfde uitleg geschrapt worden.

Een paar mooie quotes van Brian Weiss, typerend voor hem en dit boek:

- Blz. 28: "In werkelijkheid zijn we immers allen engelen die zich tijdelijk als mensen verschuilen."
- Blz. 78: "Karma is geen straf, maar veeleer de kans om te groeien." ... "Karmische banden blijven meerdere levens bestaan terwijl relaties worden hersteld, verruimd en volbracht. Onze dierbaren reizen door de tijden heen met ons mee."
- Blz. 98: "Synchrone gebeurtenissen zijn schijnbaar toevallige voorvallen, die volgens mij, op metafysisch niveau samenhangen. We begrijpen die samenhang misschien niet, maar hij is er."
- Blz. 123: "De moeilijkste levens bieden vaak gelegenheid voor versnelde spirituele groei. Zulke levens houden niet automatisch negatief karma uit het verleden in. Misschien kies je voor een moeilijk leven om zo de grootste vooruitgang te kunnen boeken."
- Blz. 157: "Ik heb ontdekt dat onze dierbaren voortleven, dat ze eenvoudig aan de overzijde zijn en dat we hen op een keer zullen ontmoeten. Wanneer de angst voor verlies en dood er niet meer is, is verdriet niet meer zo verstikkend."
- Blz. 173: "Spirituele wezens, zich bewust van hogere dimensies, meerdere levens en kosmisch karma, herstellen de wereld door alle leven te koesteren en te beschermen. Wanneer we van menselijke wezens volledig evolueren tot spirituele wezens, zullen we elkaars pijn eerder verlichten en helen dan die veroorzaken."
- Blz. 242: "We hebben een familie van zielen, in plaats van slechts één zielsverwant en we worden constant met elkaar verbonden. Soms gaat het om louter momenten, maar zelfs zo'n korte tijd kan iemands leven totaal veranderen."... "Er is vertrouwdheid, een diep weten. Je gaat met elkaar om in een bepaalde trilling die je in zo'n korte tijd niet zou verwachten. Er is gezamenlijk karma, een gezamenlijke bestemming."
- Blz. 283: "Enkele hoofdpunten van de mystieke of spirituele gebeurtenis zijn een gevoel van eenheid met alles wat is, van een energie die alles verbindt. Er is een gevoel van tijdloosheid, van oneindig geduld."

De hier genoemde quotes van Brian Weiss vormen samen met alle praktijkvoorbeelden een mooi lezenswaardig boek. Van ervaringsverhalen over contact met overledenen en ontvangen (spirituele) boodschappen tot vele herinneringen aan vorige levens, zoals monnik, Viking, Esseen, slavin, ridder, soldaat, indiaan, zeeman, levens in oude tijden en recente oorlogen. Ook xenoglossie komt aan bod (een oude taal spreken tijdens regressie). Eén praktijkverhaal was niet helemaal juist wat stedenvermelding in Europa betreft, maar ja, Amerikanen denken dat Praag en Amsterdam bij elkaar om de hoek liggen.
Wat ik een beetje jammer vind is dat Brian Weiss altijd met dezelfde hypnose-regressie-sessies werkt. Misschien gaat ongemerkt aan hem voorbij dat er tegenwoordig ook andere manieren zijn om herinneringen aan vorige levens te verkrijgen. Het vakgebied reïncarnatietherapie is volop in ontwikkeling.

Al met al, een fijn boek om te lezen!

Meer reïncarnatievoorbeelden uit de praktijk

Wil je meer lezen over praktijkervaringen van Nederlandse cliënten en meer achtergrondinformatie over hoe 'inzichten uit vorige levens' transformerend kunnen werken, kijk dan op www.vorigelevens.nl voor boekinformatie. De afgelopen jaren heb ik vele cliëntverhalen vorm gegeven in boeken.


Groetjes,
Marianne Notschaele-den Boer
Regressie- en reïncarnatietherapeut/schrijfster
www.vorigelevens.nl