Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

25 februari 2014

Xenoglossie en vorige levensWat is xenoglossie?

Student M. e-mailde me de vraag wat 'xenoglossie' precies is. Hij vroeg of ik dat als reïncarnatietherapeut bij cliënten wel eens tegenkom?

Xenoglossie is een samenvoeging van de Griekse woorden xenos (vreemd) en glossa (tong); ook xenolalie genoemd (lalein=spreken). 
Met xenoglossie in relatie tot reïncarnatietherapie wordt bedoeld: een taal spreken die je in je huidige leven niet hebt aangeleerd, maar waarin je je toch kunt uiten. Ofwel het plotselinge - meestal tijdens een diepe trancestaat - begrijpen en/of spreken van een vreemde taal, soms zelf een dode taal, een taal die nu niet meer gangbaar is.
Dus mocht je bij xenoglossie denken aan een merkwaardig glamourblad, een glossy, nee, dat is het niet.

Communicatie-trucje bij een vreemde taal

In de beginjaren van mijn praktijk, toen ik als regressie- en reïncarnatietherapeute nog werkte met diepe trancesessies voor cliënten, kwam het één keer voor. Een vrouwelijke cliënte was zo verbonden met een oude ervaring in een vorig leven dat heel erg lang geleden plaatsvond - tijdens een sessie noemen we dit 'goed geassocieerd of goed in de ervaring geankerd zijn' - dat ze taalklanken uitstootte die mij echt totaal onbekend voorkwamen.
Echter, een reïncarnatietherapeut is geen wetenschappelijk xenoglossie-onderzoeker, maar opgeleid om een cliënt op therapeutische basis te begeleiden. Daarom leren therapeuten in zo'n geval bijv. te zeggen: "Ik begrijp dat je je midden in die ervaring bevindt, maar als je contact maakt met een deel van jezelf in het hier-en-nu dat alles begrijpt, kun je precies begrijpen of vertalen wat er daar gebeurt." Hiermee is een beginnend taalcommunicatieprobleem meestal direct verholpen.
Had ik in dit geval de trancediepte van de cliënte versterkt en haar laten doorratelen in een vreemde taal - en dit opgenomen - dan had ik misschien een leuke audio-opname met xenoglossiemateriaal gehad. 

Brian Weiss over xenoglossie

De Amerikaanse therapeut Brian Weiss vertelde een keer tijdens een lezing over zijn ervaring met xenoglossie: (filmpje YouTube) xenoglossie en vorig leven.

Ian Stevenson onderzocht xenoglossie

Onderzoeker en wetenschapper Ian Stevenson deed in 1996 onderzoek naar dit fenomeen. Hij bundelde zijn ervaringen in 'Unlearned Language, new studies in Xenoglossy'. Dit boek is niet meer verkrijgbaar, misschien nog wel tweedehands via een Amerikaanse website.
Op dit YouTube-filmpje spreekt Dr. Ian Stevenson over wat zijn levenswerk werd: bewijzen zoeken voor reïncarnatie. Hij overleed in 2007.

Eigen ervaring - vreemde taal spreken tijdens therapiesessie

Eén keer zonk ik als cliënte - tijdens een sessie bij een collega-reïncarnatietherapeute - weg in een hele diepe trancestaat. Ik herinnerde me traumatische gebeurtenissen uit een vorig leven waarin ik een Frans kind was. Als cliënte verloor ik het contact met de therapeute. Naar mijn idee sprak zij een onverstaanbare taal (Nederlands). Hierop ging zij spontaan over in mij vervolgvragen stellen in het Frans, en ik antwoordde in het Frans. Ik kon met geen mogelijkheid meer op de Nederlandse woorden komen. 
Na afloop van deze therapiesessie constateerden we dat dit geen geval van pure xenoglossie was, want als volwassen vrouw had ik een paar jaar Frans gestudeerd. Maar toch, apart was het wel. 

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
Reïncarnatietherapie/werken met vorige levens
www.vorigelevens.nl