Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

30 juni 2013

Geheimen - hoe ga je daarmee om?
Vertrouwelijk

Geheimen bewaren? Het schijnt dat we dat maximaal 47 uur volhouden. Volgens wetenschappelijke onderzoeken dan.
Uit consulten die ik met cliënten deed en doe, moet ik toch anders concluderen. Vele mensen blijken jarenlang in staat te zwijgen over belangrijke persoonlijke zaken of traumatische gebeurtenissen. Bewust of onbewust.

Geheimen goed kunnen bewaren, hangt samen met goed je eigen en andermans grenzen bewaken. Als cliënten tijdens therapieconsulten geheimen aan me toevertrouwen, dan houd ik die keurig netjes voor me. In mijn vak als reïncarnatietherapeut zijn cliëntendossiers strikt vertrouwelijk.

Verhalen over praktijkervaringen met cliënten verschijnen pas op mijn website of in boeken als daarvoor akkoord is verkregen van de persoon in kwestie. En soms worden de verhalen nog geanonimiseerd door voornamen te vervangen door andere namen, of privé-situaties alsnog onherkenbaar te maken.


Geheimen kunnen ziek maken

Mensen die persoonlijk leed uit hun verleden(s) met zich meedragen en daarover niet spreken met anderen, lopen de kans dat hun lichaam daarop negatief reageert. Ze kunnen last krijgen van allerlei kwalen.
Ze slikken bijvoorbeeld hun woorden in (keelproblemen), dragen een last mee (schouderkwalen, rugpijnen) of proberen wanhopig iets uit hun gedachten te bannen (haperend geheugen).
Emotionele zaken uitspreken, als het ware energetisch uit je lichaamssysteem zetten, bevordert de gezondheid. Slik- en keelproblemen, rugpijnen verdwijnen, een blokkerend geheugen verbetert.


Vorige levens en geheimen

Ik probeer wel te ontdekken tijdens therapieconsulten waarom mensen geheimen willen bewaren en wat daaraan ten grondslag ligt. Soms is dat niet alleen angst voor hoe anderen zullen reageren op de onthulling van een geheim, maar kunnen er ook oude trauma's meespelen, zoals traumatische ervaringen in vorige levens:

- verraad met akelige gevolgen - bijv. in de Tweede Wereldoorlog op een geheime plek zitten en alsnog verraden worden;
- deel uitmaken van een geheim genootschap met nare gevolgen - bijv. Katharen die in de middeleeuwen op de brandstapel terechtkwamen;
- vervloekingen uit oude tijden tijdens geheime tempelrituelen - Egyptische hogepriesters spraken inventief vervloekingen uit 'tot vele incarnaties erna'.

Die vorige levens 'onthullen' en emotioneel afronden, maken dat cliënten anders tegen hun huidige probleem aankijken.
Een voorbeeld hiervan kun je vinden in mijn boek 'Diehards in de war', het verhaal van Ellen, 'Ondergedoken'.www.vorigelevens.nl
'Diehards in de war' - boek van Marianne Notschaele
over werken met inzichten uit vorige levensSchrijven helpt

Wanneer je kampt met een geheim (of probleem) kun je de zaken voor jezelf op een rijtje zetten op papier. Iets 'van je afschrijven' kan wonderen verrichten voor je lichamelijke gestel.
Nog beter is, om dat wat je opschrijft op papier ook hardop voor te lezen, te uiten. Daarmee plaats je energetisch een probleem buiten jezelf en neem je symbolisch gezien meer afstand.
Je kunt een gesprekspartner vinden die je vertrouwt, om daar je probleem neer te leggen of te delen. Ook dat lucht vaak enorm op.


Algemene tips bij geheimen, zonder dat je therapie nodig hebt

1. Weeg zorgvuldig de voor- en nadelen af van je onthulling.
2. Ga na bij jezelf wat je motief is om dit geheim te gaan delen met anderen. Wordt er iemand beter van? Als je het vooral wilt vertellen omdat het oplucht, kun je dat misschien beter anoniem op een internetforum doen of via iets als Briefgeheimen
3. Bedenk goed aan wie je je geheim doorvertelt. Hoe klein of groot is het doorvertelrisico? 
4. Vraag je af, waarom je dingen voor je houdt. Het is niet zozeer het geheim dat ongezond is, maar meer de karaktertrek om niet iets met anderen te kunnen delen.
5. Vertel het tenminste aan 1 persoon. Een geheim bij je dragen is niet gezond. Zodra je het met 1 persoon deelt, vervalt het negatieve gezondheidsaspect.
6. Je kunt een geheim (of probleem) kwijt in gesprekken bij psychiaters, psychologen, geestelijken en gekwalificeerde therapeuten. Zij hebben een beroepsgeheim en horen zaken binnenskamers te houden. Vertrouw daarbij ook op je eigen intuïtie.


Andere manieren om een geheim te delen

- Onthul je geheim in delen. Peil hoe anderen tegen bepaalde zaken aankijken en reageer daarop met iets meer of niets meer vertellen.
- Schrijf je geheim op. In een dagboek of in een brief die pas na overlijden mag worden geopend.
- Deel je geheim op in stukjes en vertel (verdeel) de stukjes onder diverse mensen aan wie je dat vertelt.
- Geef vage informatie zonder echt concreet te worden.


Reïncarnatietherapie en vorige levens

Raadpleeg eventueel een gekwalificeerde reïncarnatietherapeut (aangesloten bij Earth of NVRT) om in je verleden te duiken als je vermoedt dat er meer speelt dan hedendaagse geheimen.

Wil je meer lezen over hoe reïncarnatietherapie kan helpen bij verbetering van je huidige gezondheid, bekijk dan de boekinformatie op www.vorigelevens.nl. Het nieuwe Ankertje 'Reïncarnatieverhalen. Lang zullen we leven!' is in dat geval een prima start. 

www.vorigelevens.nl
Je gezondheid verbeteren dankzij werken met vorige levens
 

Marianne Notschaele-den Boer
Reïncarnatietherapeut/auteur
www.vorigelevens.nl