Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

28 mei 2014

'Licht op je levenspad' - Ellen Scheffer - boekreview - zielsplan - reïncarnatie - levenspad - levenslessen

Boek van Ellen Scheffer over zielsplannen
Ellen Scheffer

Van Ellen Scheffer, beeldend kunstenaar en spiritueel coach, las ik eerder 'Zelfdoding in het Licht van de Ziel'. Onlangs kwam haar nieuwste boek uit 'Licht op je levenspad, zicht op je zielsplan' (ISBN 9789075362992).
Omdat tegenwoordig heel wat reïncarnatietherapeuten zich bezighouden met 'helende zielsreizen', leek het me nuttig dit boek te lezen en er een blogartikel over te maken.

Licht op je levenspad, zicht op je zielsplan - boek

Dit boek is in alle opzichten een nette uitgave van Eoscentra. Ellen Scheffer is als auteur bijzonder zorgvuldig te werk gegaan bij de samenstelling van de inhoud. De tekst is goed geredigeerd, de indeling zeer overzichtelijk en het taalgebruik helder en eenvoudig. Boeken over de ziel, zielsplannen en zielsreizen kunnen nogal eens zweverig overkomen, maar dat is hier niet het geval. De schrijfster is erin geslaagd een prettig leesbaar boek te maken over waarom de ziel ervoor kiest naar de aarde te komen. "Haar uitgangspunt daarbij is dat we allemaal zielen zijn die hier op aarde iets komen ervaren, ontdekken en leren, om onszelf te ontwikkelen en ons bewustzijn uit te breiden". Ze hoopt dat dit boek "meehelpt om anders naar jezelf en het leven te kijken, zodat je jouw levenspad met meer lichtheid en vreugde kunt bewandelen." (blz.7). 

Driedeling

Het boek is verdeeld in drie stukken:
1. De achtergrond en opzet van het ziels- en levensplan, de reis van de ziel, werkterreinen/uitdagingen van de ziel, het bestaan tussen twee levens in, de ziel en het aquariustijdperk (helende zielsreizen) en zielsplan van mens en dier.
2. Hoe het zielsplan als levensplan uitwerkt in de praktijk van ons leven: levensverhalen, voorbeelden van een aantal personen.
3. Hulpbronnen die ons ter beschikking staan bij de uitvoering van ons levensplan, bijv. door contact met gidsen, meditatie, dromenduiding, creativiteit.
Deze driedeling is nogmaals onderverdeeld in hoofdstukken. Op zich erg overzichtelijk voor de beginnende zielslezer, maar veel inleidingen hadden wat mij betreft weggelaten kunnen worden. Daarom een tip voor regressie- en reïncarnatietherapeuten en spirituele coaches/therapeuten: sla deze inleidingen over, alles komt toch uitgebreid terug in de tekst.

Onderverdeling - wat o.a. aan bod komt in dit boek

* Wat verstaan we onder ziels- en levensplan, het verschil tussen persoonlijkheid en ziel, de leerschool aarde, levenservaring opdoen, het creëren van onze eigen werkelijkheid, de reis van je leven, (reis)gidsen, levensthema's, zielenleeftijd.
* Werkterrein van de ziel: uitdagingen in werk, partner/liefdesrelaties, familierelaties (o.a. adoptie), gezondheid, zelfdoding.
* Het bestaan tussen levens in: verbintenis lichaam/ziel, de oorsprong, bde, levenskeuzes, studies.
* Helende zielsreis, lichtwerkers, reïncarnatietherapeute Hermine Merlijn.
* Zielsplan van mens en dier, dierentolk Gerrie Huijts; wat omgeving, huis, dier je kan spiegelen.
* Ervaringen van Marjo die zich slachtoffer voelt van het lot, een negatief zelfbeeld heeft en zich somber voelt over de wereld waarin ze leeft, Gonneke over een plotselinge roeping, vredestichter Ben met een oorlogsjeugd en bde-ervaring, Fabiana met een psychiatrisch verleden, Peter en Manon over hun liefdesrelatie, Rinus over het dementeringsproces van zijn (ex)-vrouw, Wilma over haar hond Boris, en Ellen zelf over ruimte leren innemen en een zielsgesprek met haar moeder. 
In deze ervaringsvoorbeelden ligt de (positieve) nadruk op wat de ziel kan opsteken van lastige ervaringen in het leven.
* Hulpbronnnen: nadruk op zelf doen in plaats van een therapeut inschakelen. Gebruik meditatie, creativiteit, engelen, gidsen, begeleiders, orakels, dromen, schrijven, trancereizen, enz.

Voor welke lezersgroep geschikt?

De zorgvuldigheid waarmee de auteur dit boek schreef, maakt dat de inhoud nogal wat herhalingen bevat, hoewel telkens in andere bewoordingen, en dat vanwege het informatieve karakter van de tekst expliciete meningen worden omzeild. Dit is niet erg als je voor het eerst als lezer kennismaakt met onderwerpen als ziels- en levensplannen, want dan kan het juist prettig zijn dat meerdere antwoorden mogelijk zijn op dezelfde vraag. Ik vond de vaak erg zorgvuldige uitleg - het kan zus, maar ook zo - wat minder, maar ik heb zeker respect voor de manier waarop Ellen Scheffer haar boodschap brengt.

Ik las dit boek met belangstelling, vond het informatief en toegankelijk geschreven voor een breed publiek, maar ik was het niet altijd eens met alles wat erin staat. Wat op zich geen enkel probleem was bij het lezen, want Ellen Scheffer schrijft zo lief, vriendelijk en respectvol naar anderen toe dat er voldoende ruimte overblijft voor lezers met net iets andere meningen. 
In de 224 pagina's van dit boek staat voor iedere lezer wel iets interessants om over na te denken. 

'Licht op je levenspad' is een helder en informatief boek voor mensen die zijn vastgelopen in hun leven (werk, gezondheid, relaties) en die nog niet eerder hoorden over zielsplannen, reïncarnatie, vorige levens of het gegeven dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Juist mensen (ouder dan 45 jaar) die zich wanhopig afvragen wat de zin van hun leven is omdat zaken niet lopen zoals ze zouden willen, zullen veel aan dit boek hebben. Voor regressie- en reïncarnatietherapeuten of therapeuten die al met helende zielsreizen en zielsregressies werken is de algemene informatie mogelijk gesneden koek, maar toch zeker boeiend om te lezen en op de hoogte te blijven van wat er aan literatuur over reïncarnatie en zielsplanning te vinden is.

Meer informatie over Ellen Scheffers en haar boek 'Licht op je levenspad'

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
Reïncarnatietherapeut
www.vorigelevens.nl