Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

23 oktober 2015

Symposium voor sensitieve personen - hsp - hoogsensitief - 'Change Sensitief Symposium' - Antwerpen België - zaterdag 14 november 2015


België en Nederland - hsp

Omdat ik op de grens van Nederland/België woon, houd ik ook Belgisch nieuws in de gaten voor lezers van mijn blog. Via Sandra Kleipas (auteur 'Gids over Beelddenkende Kinderen') hoorde ik van een interessant symposium voor hoogsensitieve personen.

Symposium hsp

Op zaterdag 14 november 2015 wordt er in Antwerpen een 'Change Sensitief Symposium' georganiseerd met dit motto: Make the Change, dare to be Sensitive & Positive. 
Diverse sprekers zetten zich samen in om het onderwerp gevoeligheid en positiviteit in de opvoedings-, onderwijs-, gezondheids- en welzijnssector in België meer bekendheid te geven.

Lokatie: ALM Congrescentrum, Filip Williotstraat 9 in Antwerpen-Berchem, Belgie. Prijs: € 99,--.
Meer informatie over wat er die dag te doen is (en hoe je je kunt inschrijven), vind je via deze webpagina. Sandra Kleipas is die dag ook present.

Hsp & vorige levens

Hoogsensitieve personen hebben over het algemeen makkelijker toegang tot herinneringen aan voorgaande levens. Mocht je daarover meer willen lezen, download dan geheel gratis de e-boeken: 'Vintage Life' en/of 'Ben jij een koekje van eigen deeg?' Hierin wordt op luchtige toon ingegaan op het onderwerp vorige levens. Zie: www.vorigelevens.be.

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
Regressie- en reïncarnatietherapeut
www.mariannenotschaele.nl