Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

20 januari 2017

Vader-dochter relatie in 'Dag, ik ga vrijheid halen' - Aurelia van Maalen - boek - recensie - review

Aurelia van Maalen - 'Dag, ik ga vrijheid halen'

'Dag, ik ga vrijheid halen' - boek - relaties binnen de familie Van Maalen onder de loep

Van uitgeverij Prometheus ontving ik een recensie-exemplaar (e-book), waarvoor dank, van het intrigerende boek Dag, ik ga vrijheid halen, geschreven door Aurelia van Maalen. Aurelia, dochter van Michiel van Maalen, vertelt in dit boek over haar vader, moeder en zussen, over familierelaties en over hoe zij als meisje en volwassene aankeek en nu aankijkt tegen haar vader, een kleurrijk persoon, bouwer van luchtkastelen, een man met grootse plannen om in Afrika een vrije staat te stichten.
In Dag, ik ga vrijheid halen doet de schrijfster op openhartige, discrete wijze verslag van familiegebeurtenissen. Geen fictie, geen familieroman met happy end, maar relatieperikelen in het echt. Tussen vader en moeder, vader en zijn kinderen. Thema: gezin, relaties, vrijheid, idealen, libertarisme.

Evenwichtig, goed verhaal

Op een nette manier schrijft de auteur haar frustraties van zich af en probeert ze postuum haar vader beter te begrijpen. Als lezer kom je meer te weten over het gedachtegoed van Michiel van Maalen en hoe hij in het leven stond. Als vader en echtgenoot schitterde hij vaak door afwezigheid. Michiel liet zijn vrouw en dochters doodleuk achter in Europa omdat hij zijn idealen (en later nieuwe vriendin) in Afrika belangrijker vond. Weliswaar hield hij per brief, fax en e-mail contact met zijn dochters en ex-partner vanuit het verre Ethiopië en Somalië, maar toch kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat ik hem bij vlagen enorm egoïstisch, goedgelovig en hippie-achtig vond. Knap, hoe zijn dochter Aurelia dit eerlijk beschrijft: alle eigenschappen van haar vader komen aan bod, zowel de aangename als de minder fraaie.
Ze belicht de relaties binnen het gezin van meerdere kanten zodat je een goed beeld krijgt van het huwelijk van haar ouders en haar vaders eigenzinnige ideeën. Je zult maar zo'n vader hebben, dacht ik regelmatig. In Dag, ik ga vrijheid halen komt halverwege het boek ook Michiel van Maalens lieve en bij het gezin betrokken houding aan bod. Voor al zijn dochters was hij als vader dan wel voortdurend afwezig, voor de lokale bevolking in Afrika was hij een inspirerende en verbindende figuur. Een man met een 'vrijheidsmissie'.
Michiel komt in eerste instantie egoïstisch over omdat hij zijn persoonlijke dromen volgt, kost wat kost. Hij verlaat vrouw en gezin, maar blijft wel met zijn vrouw verbonden (vanwege de alimentatie die hij daardoor ontvangt) en neemt er een Afrikaanse vrouw bij. Om confrontaties met anderen uit de weg te gaan is hij lang niet altijd eerlijk. Hij ziet wat hij wil zien, heeft wilde ideeën en gaat na zakelijke mislukkingen dapper voort, met bijna kinderlijk enthousiasme. Naarmate Aurelia zijn leven en hun vader-dochter relatie in kaart brengt, zie je wat er allemaal mee te maken heeft of kan hebben (jeugd/ouders/oorlog). Moeder bevindt zich in de slachtofferrol (jammerend, ontkennend, boos, een oogkwaal ontwikkelend om maar niet te hoeven zien wat er echt aan de hand is op relatiegebied), maar gaat in de loop der jaren haar eigen weg en wordt zelfstandiger. Overigens, niet alle dochters hebben dezelfde verbinding met hun vader.

Libertarisme - Kritarchia

De schrijfster is erin geslaagd haar vader op journalistieke wijze vorm te geven in een prettig leesbaar, interessant en persoonlijk boek, dat mij zeker boeide. Daarbij stak ik meteen het een en ander op over onderwerpen waar ik nog niet eerder van had gehoord: libertarisme, Kritarchia. 
Aanvankelijk kan Aurelia het niet opbrengen zich te interesseren voor haar vaders geloof in Kritarchia of het libertarisme. Ze is allergisch voor al zijn theorieën, filosofieën en ideologieën omdat juist die ervoor zorgden dat hij zo vaak afwezig was: met zijn hoofd elders, of fysiek in Afrika. 
In Dag, ik ga vrijheid halen leert ze gaandeweg haar vader beter kennen en krijgt ze respect voor het leven dat hij in Afrika leidde. Aurelia: "Hij leefde in middeleeuwse toestanden. Hij was doorgedrongen tot de politiek, hij had zich de lokale taal eigen gemaakt en was volledig geaccepteerd binnen zijn stam." (Blz. 291).
+ goed geschreven
+ goed geredigeerd
+ informatief over libertarisme, regeringsstructuren in Ethiopië en Somalië.
- de tekst van dit boek is zo goed geredigeerd dat ik de 'stem' van Michiel wat minder persoonlijk vond, ook al werden briefteksten van hem gebruikt.
Geschikt voor lezers die houden van familiegeschiedenissen, relaties tussen ouders en kinderen, of die zich interesseren voor dit specifieke vrijheidsonderwerp met betrekking tot Afrika.

Vorig leven als Noor?

De auteur weeft in haar eigen verhaal stukken uit brieven die haar vader aan het gezin schreef. Ik verwachtte daarin aanknopingspunten te vinden wat betreft Afrika en vorige levens van Michiel van Maalen, maar vond ze niet. Normaal gesproken kom ik in mijn praktijk reïncarnatietherapie, bij cliënten die in Afrika perse iets willen gaan opzetten of doen nogal eens vorige levens tegen die zich in die contreien afspeelden. Wel vond ik onverwacht dit stukje tekst over de reïncarnatiegedachte van Michiel van Maalen: "Nu ik over Vikings praat wil ik jullie deelgenoot maken van een diepe gedachte die af en toe in mij opborrelt als ik een Noor tegenkom of als ik een Vikingschip zie. Dan denk ik dat ik ergens in de buurt van Dorestad leef, zo’n duizend jaar geleden, en dat die moordlustige rotjongens met hun messen en zwaarden er weer aan komen. Zou ik de reïncarnatie van een Dorestedeling zijn? Of domweg een overgevoelig scholiertje dat de griezelverhalen van zijn schooljuf uit de tweede klas van de lagere school niet goed verteren kon? Wat het ook zij, ik ben vastbesloten om de Noren het woeste gedrag van hun voorvaderen alsnog betaald te zetten." (Blz. 285)
Michiel van Maalen leefde voor het ideaal een land op te richten waar mensen in vrijheid konden leven. Dat is hem niet gelukt. Toch geeft zijn dochter in Dag, ik ga vrijheid halen zijn filosofieën en ideeën door aan anderen. Ze laat zien wat er van kan komen als een man durft te dromen en anders durft te denken. Aurelia's vader was jurist, idealist, adviseur, schrijver van grondwetten en lobbyist, avonturier, filosoof, politiek ondernemer, inspirator en gedreven visionair activist. Hij had grootse plannen over vrijheid, wilde een nieuw land, Kritarchia, stichten dat anders geregeerd zou worden dan andere landen. Een vrij land zonder bemoeizucht en belastingen. Dromen vormen vaak het begin van werkelijke veranderingen...

Voor de boektrailer, klik hier.

eBook 'Dag, ik ga vrijheid halen' | Aurelia van Mallen | ISBN 9789044631821 | 400 pagina's | 2016 Prometheus Amsterdam |

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
Reïncarnatietherapeut/auteur/blogger
www.mariannenotschaele.nl