Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

6 maart 2017

Betty. Een Joodse kinderverzorgster in verzet - boek van Esther Göbel en Henk Meulenbeld - Nawerkingen Tweede Wereldoorlog - kinderen

Boek over kinderen helpen onderduiken in de oorlog
en over de emotionele nawerking daarvan

Kinderen helpen onderduiken in oorlogstijd

Met moed, charme en mazzel redde de 18-jarige Joodse Betty Goudsmit-Oudkerk tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse kinderen, toen ze als kinderverzorgster werkte in Amsterdam. Uit de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg (deportatiepunt) liet ze - samen met anderen - kinderen ontsnappen om onder te duiken. Betty's levensloop (voor, tijdens en na de oorlog) is opgetekend door Esther Göbel en Henk Meulenbeld.

Nawerkingen privé - verhouding tot kinderen

Betty, na de oorlog 21 jaar oud, stortte zich op haar werk en een nieuwe relatie, ze wilde niet herinnerd worden aan de oorlogsperiode waarin ze haar vader, moeder en andere familieleden verloor. Ze legde de focus op trouwen en kinderen krijgen, zorgen, verzorgen en niet meer praten over alles wat ze in oorlogstijd had meegemaakt. 
Pas op hoge leeftijd (citaten in dit boek) erkende Betty Goudsmit-Oudkerk dat ze moeite had gehad zich in haar latere leven te hechten aan haar eigen kinderen en kleinkinderen. Zich niet te veel hechten aan wie haar lief was, kwam voort uit vele verdrietige ervaringen tijdens de periode in de oorlog dat ze in de crèche werkte. Van kinderen moest je daar immers 'zo afstand kunnen doen'. Deze koele houding hebben Betty's eigen kinderen erg pijnlijk gevonden.
Het boek Betty. Een Joodse kinderverzorgster in verzet is interessant voor o.a. regressie- en reïncarnatietherapeuten die werken met cliënten en onderwerpen als Tweede Wereldoorlog, overleven, emoties, bonding, kinderen, nawerkingen oorlog.

Vorige levens & Tweede Wereldoorlog

Als je in dit Blog Vorige Levens in het zoekfilter 'wo2' zet, kom je aanverwante artikelen tegen over reïncarnatie, vorige levens en Tweede Wereldoorlog. Via mijn website kun je enkele e-boeken gratis downloaden; hierin staan meerdere verhalen van cliënten uit mijn praktijk met herinneringen aan vorige levens die zich afspelen gedurende de Tweede Wereldoorlog.

In april 2017 komt het boekje 'Vrijheid om te worden wie je bent' uit. Hiervoor schreef ik speciaal een verhaal over reïncarnatie, Tweede Wereldoorlog en vrijheid.

'Betty. Een Joodse kinderverzorgster in verzet | Esther Göbel, Henk Meulenbeld | Uitgeverij Gibbon 2016 | 320 blz. | ISBN 9789491363719 | € 19,90 | 

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
Regressie- en reïncarnatietherapeut/auteur
www.vorigelevens.nl