Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

28 augustus 2013

'Het zesde zintuig' - Hazel Courteney over paranormale ervaringen - spirituele crisis versus psychose

 

Het zesde zintuig

Een heerlijk boek voor HSP-ers en paranormaal gevoelige personen die moeilijk beredeneerbare paranormale gaven of ervaringen wetenschappelijk beter willen kunnen begrijpen. In Jip-en-Janneke-taal legt Hazel Courteney bijzondere (paranormale) ervaringen uit na gesprekken daarover met wetenschappers. Zij 'vertaalt' hun ingewikkelde theorieën in leesbaar materiaal.
Er zijn heel wat boeken op de markt met de titel 'Het zesde zintuig', maar dit boek springt er wat mij betreft positief uit. 'The Evidence for the Sixth Sense', geschreven door Hazel Courteney, is daarbij ook nog eens goed vertaald door Vanja Walsmit (uitgave: Deltas, ISBN 9789044712292).
In 263 pagina's - stevig wit papier, goed lettertype, regelafstand anderhalf - worden veel verschillende onderwerpen op semi-wetenschappelijke manier behandeld.
Op de middelbare school was ik niet zo weg van wis- natuur- en scheikunde, maar Hazel verstaat de kunst om ingewikkelde zaken (over atomen, materie, energievelden, de werking van hersenen, celinformatie, bewustzijn, geordende ruimte en energie, gammastralen, frequenties, kundalini-energie, remote viewing, intenties die eigenschappen van materialen kunnen veranderen, enz.) zodanig te brengen, dat ik begrijp hoe die zaken in elkaar steken.


Hazel Courteney

Journaliste, na bijna-dood-ervaring paranormaal begaafd

Hazel Courteney is een Engelse journaliste met een track record van columns en boeken over gezonde voeding en diëten. Haar leven stond in 1998 volledig op z'n kop toen ze een bijna-dood-ervaring kreeg die ertoe leidde dat ze paranormale gaven ontwikkelde. In dit boek verwijst ze regelmatig naar die gebeurtenis. Eerlijk en openhartig vertelt ze over hoe haar plotsklapse paranormale gaven (waaronder contact met de overleden Lady Di) tot een persoonlijke gezondheids- en spirituele crisis leidde.

Verschil tussen psychose en spirituele crisis

In 'Het zesde zintuig' beschrijft Hazel haar persoonlijke zoektocht. Ze wil beter begrijpen wat haar in 1998 overkwam en de paranormale ervaringen waarmee ze te maken kreeg en krijgt, in een wetenschappelijk kader plaatsen.
In dagboekvorm - alsof je een reisverslag leest van een vrouw die op bezoek gaat bij allerhande personen, met een vragenlijst in de hand over hoe dat nou zit met dat paranormale - beschrijft ze onder meer ontmoetingen met prof. Gary Schwartz, Stanislav Grof, Indiase goeroe's, biofysicus Harry Oldfield en bioloog Rupert Sheldrake. De oude rotten in het vak, die al tientallen jaren bezig zijn met onderzoek op het gebied van bewustzijn na de dood, verschillen tussen spirituele crisis en psychose, het bestaan van energievelden, entiteiten, verklaringen voor wonderen, het leven na de dood enz.
Met name de hoofdstukken waarin Hazel vertelt over de verschillen tussen psychose en een spirituele crisis, zijn bijzonder verhelderend. Ik ken niet veel boeken die over dat onderwerp gaan. Ze legt o.a. het verschil uit tussen crisissen die het gevolg zijn van een kundaliniontwaking, een sjamanistische initiatie en een bijna-dood-ervaring of uittreding. 
Psychose, vorige levens en reïncarnatietherapie

In mijn praktijk reïncarnatietherapie heb ik in ruim 20 jaar tijd vijf cliënten gehad die het labeltje 'psychose' opgeplakt hadden gekregen en die in de psychiatrie waren beland met klachten die voortkwamen uit hun hooggevoeligheid of paranormale begaafdheid. Na een lichamelijke en geestelijke herstelperiode, zochten ze - jaren later - nog steeds naar verklaringen voor wat er tijdens hun psychose precies gebeurd was. De psychiaters waarbij ze in behandeling waren begrepen niets van wat ze vertelden over paranormale waarnemingen tijdens hun geestelijke crisisperiode, en konden zich absoluut geen voorstelling maken van het mogelijk bestaan van reïncarnatie, vorige levens of contact met overledenen.

In een consult bij mij kwamen deze personen er alsnog achter welke situaties in hun huidige leven als trigger hadden gediend om hun psychose te veroorzaken. Tijdens hun crisisperiode was de scheidslijn tussen verschillende dimensies en tussen het huidige bewustzijn en ervaringen uit voorbije levens, heel dun. Realiteit en andere werkelijkheden liepen door elkaar.

Vergelijk het met onverwacht van een boot op volle zee, in het water vallen. De aanleiding is nog onbekend (gesprongen, gevallen, geduwd?). In het water terechtkomen, maar niet weten hoe je daar op moet reageren omdat je niet weet wat zwemmen is... 
Deze cliënten doken onverwacht in andere dimensies of kwamen in oude ervaringen terecht, waar ze niet meer uitkwamen in hun eentje omdat ze de verschillen niet meer konden duiden. Ze konden niet zwemmen, wisten niet meer waar de boot was en spartelden hulpeloos rond. Als je in zo'n periode een psychiater tegenkomt die je alleen medicijnen geeft, duurt het vrij lang voordat je zelf de zaken weer op een rijtje hebt. 'Mijn' vijf cliënten kregen zichzelf weer op het droge, maar andere mensen zijn minder fortuinlijk in de psychiatrie.

Ik herinner me die vijf cliënten nog zo goed omdat ze in tranen uitbarstten, en wel zo heftig, dat gebeurt tijdens consulten niet zo vaak. Echt mega-emotionele ontladingen. Tranen van opluchting. Ze waren niet gek geweest, alleen maar superhooggevoelig en/of paranormaalgevoelig. Tranen van verdriet. Dat het zo veel jaren moest duren voordat ze eindelijk begrepen hoe het in elkaar zat. Tranen van boosheid, omdat hun artsen hen destijds niet serieus namen of gewoonweg niet geloofden, en omdat ze zich weg hadden laten zetten met medicijnen en hun eigen gevoeligheid jaren hadden weggestopt.

Andere kijk op schizofrenie, psychose, bipolaire stoornis en spirituele crisis

Ik ben heel blij dat over dergelijke onderwerpen steeds meer 'alternatief' geschreven wordt. In dit kader wil ik alvast wijzen op een nieuw boek en twee artikelen:

*  'Nacht van de ziel', een boek van Pamela Kribbe dat dit najaar verschijnt bij Zwerk Uitgvers. Een persoonlijk verslag van Pamela over grensoverschrijdende bewustzijnstoestanden en een gedwongen opname op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Zij pleit voor een brug tussen reguliere en spirituele behandelingen.
een artikel van Harry Beckers uit 2008 Psychose, schizofrenie (en vorige levens)
een artikel op het Blog Psychose Anders (2010) bipolaire stoornis en reïncarnatietherapie.

Verlicht?

Terug naar het boek van Hazel Courteney. Haar ontmoetingen met Indiase swami's en verlichte meesters die al dan niet kunnen 'materialiseren', vond ik minder boeiend. Er lopen zo veel nepgoeroe's rond die volgelingen voor de gek houden met cold readings, dat ik persoonlijk door de Indiase goeroebossen de goeroebomen niet meer zie. Misschien is Hazel nog wat optimistisch over de eerlijkheid van sommige goeroe's. Ook Moeder Theresa wordt door Hazel bejubeld. Laatst zag ik echter een documentaire over het leven van Moeder Theresa waaruit toch overduidelijk bleek dat ook zij maar gewoon een mens was met vervelende trekjes, en beslist geen heilige.

De moeite waard om te lezen

Ik kwam veel websitevermeldingen tegen, die Hazel terloops in haar tekst zette. Websites waarnaar je zelf kunt surfen als je meer over een persoon of onderwerp wilt weten. Handig.
Hazel doet verder uitspraken over leven, dood, reïncarnatie, karma en vorige levens. Niet opzienbarend, wel juist.

'Het zesde zintuig' is een verhelderend en makkelijk te lezen boek over moeilijke (paranormale) onderwerpen. Voor het eerst sinds jaren begrijp ik eindelijk zelf dat het inderdaad wetenschappelijk te verklaren is als je - net zoals ik - af en toe gebeurtenissen 'ver vooruit in de tijd' kan zien. En dat er een verschil is tussen 'iets wat vast staat in tijd' of 'iets dat nog plooibaar' is. Dit hangt samen met de menselijke wil, intenties en energievelden. In 'Het zesde zintuig' wordt dit - en nog veel meer - in eenvoudige taal uitgelegd.

Tot slot een citaatje van blz. 261: "Als we reïncarnatie en leven na de dood allemaal als een realiteit beschouwden, zou ons verantwoordelijkheidsbesef ongetwijfeld groeien."


Marianne Notschaele-den Boer
Auteur/reïncarnatietherapeut
www.vorigelevens.nl