Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

11 maart 2014

Boek 'Leven vol overgave' - Gabrielle Bernstein - spiritualiteit voor jonge, hoogsensitieve (hsp) vrouwen


Gabrielle Bernstein - boek 'Leven vol overgave'

Gabrielle Bernstein: jong, hoogsensitief (hsp) én spiritueel

Gabrielle Bernstein is een hoogsensitieve vrouw die lange tijd worstelde met angsten. Angsten om haar gewicht, of ze wel of niet ergens bij hoorde, zorgen over haar steeds weer mislukkende liefdesrelaties, haar werk. Ze vluchtte in een drugsverslaving (hasj, cocaïne) en gaf veelal anderen de schuld van wat haar overkwam. Totdat ze kennis maakte met 'Een cursus in wonderen' (Marianne Williamson) en radicaal anders ging denken, mediteren, bidden en leven. 
Ze overwon haar angsten, zij het al struikelend en stap voor stap, leerde haar vastgeroeste denkpatronen doorbreken en werd gelukkig. Gabrielle is tegenwoordig een succesvol schrijfster en spiritueel coach. Ze geeft overal lezingen in de USA, richtte het sociale netwerk HerFuture.com op en houdt een inspirerende website bij (zie http://www.gabbyb.tv/met o.a. videoblogs, online workshops enz.

Half februari 2014 verschenen de eerste Nederlandstalige boeken van Gabrielle Bernstein bij Lev. Voor dit Blog Vorige Levens las ik 'Leven vol overgave' (ISBN 9789400504028/212 pagina's, 17,95 euro).
Passende quotes op de cover van dit boek komen van de oudere (spirituele) generatie: Oprah Winfrey, Marianne Williamson en Wayne Dyer: 'Spirit Junkie: op weg naar liefde en wonderen' en 'Stem van een nieuwe generatie spirituele denkers'. 

Gabrielle Bernstein beschrijft in 'Leven vol overgave' hoe zij spirituele principes in haar dagelijkse leven leerde toepassen en hoe ze hiermee gelukkig (op liefdes- en relatiegebied) en succesvol (werk/coaching) werd.

Ze deelt haar verhaal op in 3 stukken: 
- De omweg naar angst
- Het antwoord
- Het wonder.

Spirituele woorden: lastig te vertalen

Bonella van Beusekom heeft haar best gedaan op een goede vertaling zonder taalfouten, maar een spiritueel begrip als 'spirit' met de nodige nuanceverschillen laat zich lastig omzetten naar Nederlandse equivalenten. De ene keer bedoelt Gabrielle Bernstein 'energie', een 'goddelijke vonk' of 'ziel', de andere keer 'innerlijke gids/begeleider' of 'hoger-zelf'.
Als reïncarnatietherapeut denk ik bij het woord 'spirit' meteen aan geest, ziel, entiteit of niet-eigen energie. In een aantal gevallen had ik daarom liever het woord 'energie' zien staan in de tekst in plaats van 'spirit'. Jonge lezers die nog niet bekend zijn met boeken over spirituele onderwerpen zullen dit leesprobleempje niet hebben. Ze kunnen zonder moeite de vertaling volgen. 
In een poging om Gabrielle's moderne toon te behouden staat zo nu en dan het woord 'cool' in de tekst. Omdat de vertaling verder braafjes is, komt dit wat geforceerd over. Ik betrapte me erop dat ik me halverwege het boek afvroeg of ik niet beter de originele, Amerikaanse versie had moeten lezen.

Algemene indruk

Een paar citaten om een betere indruk te krijgen van dit boek:

- "Meestal kiezen we voor de angst. Door die keuze schakelt onze geest over op een andere manier van denken die de cursus 'het ego' noemt. (Wat je niet moet verwarren met de term ego die in de psychologie wordt gehanteerd)." (blz. 29)
- "De stem die ik die ochtend hoorde is wat de cursus de Heilige Geest of je innerlijke leraar noemt. Ik noem hem ~ing (innerlijke gids of spirit). Onze ~ing, zoals de cursus die definieert, bemiddelt tussen de angstige wereld van het ego en de liefdevolle manier van denken waarmee we zijn geboren." (blz. 74)
- "Onze dynamiek was veranderd, doordat ik was veranderd. De uiterlijke wereld weerspiegelt onze innerlijke toestand en als we onze percepties veranderen verandert de wereld met ons mee. Het licht dat ik nu in haar zag, spiegelde ze naar me terug." (blz. 89)
- "Sinds ik ben begonnen met oefenen in denken met mijn ~ing kies ik onwillekeurig voor de liefde. Dat is het doel: je vaker tot de liefde wenden dan tot de angst, zodat op een dag alleen de liefde is overgebleven." (blz. 121)
- "Om mijn spirituele flow gaande te houden herinner ik mezelf er elke dag opnieuw aan dat ik niet mijn ego ben en dat het prima is als mijn ego het niet overleeft." (blz. 183)
- "Ik wil je stimuleren om op zoek te gaan naar manieren om meer liefde te geven. Maak vergeving tot het belangrijkste doel in al je relaties. Verwelkom wonderen in je leven en besteed er aandacht aan. Zie liefde in alle mensen, voorwerpen en situaties." (blz. 189)

Positief aan 'Leven vol overgave'

Een prima boek om cadeau te geven: mooie uitgave, fijn papier, prettig aanvoelende cover, handzaam formaat. 
- Met name geschikt voor jonge, spiritueel geïnteresseerde en hoogsensitieve (hsp) vrouwen tussen de 20 - 30 jaar. 
- Interessant voor jonge vrouwen die vastlopen in hun carrière of liefdesleven, terwijl ze ergens diep vanbinnen voelen dat ze behoefte hebben aan meer diepgang of spirituele ontwikkeling.
- Gabrielle Bernstein doet haar best voorbeelden uit haar eigen leven te geven om zo een jonge doelgroep aan te spreken. Ze schuwt niet om te vertellen - hoewel erg globaal - over haar eigen drugsgebruik, liefdesproblemen of terugval in haar persoonlijke spirituele groei.
- Dit boek geeft stof tot nadenken. Hoe sta jij in je relatie ten opzichte van een partner of vrienden? Hoe zit het met jouw vooroordelen? Ben jij in staat om de focus op liefde te leggen? Durf je wonderen te verwachten?
- Heb je nog nooit gehoord van de wereldberoemde 'Een cursus in wonderen'? Geen nood. Gabrielle Bernstein legt duidelijk uit waar dit voor staat en herhaalt veel van die informatie.
- De auteur behoort inderdaad tot een nieuwe generatie spirituele denkers. Het is niet nieuw wat ze verkondigt, maar haar boodschap is wel in een modern jasje gestoken en geschikt voor jonge mensen. Volgens mij is daar zeker behoefte aan.

Wat minder

- In dit boek wordt verwezen naar meditaties op de website van Gabrielle. Hoewel haar website interessant is (met name haar videoblogs), moet voor downloads of cd's betaald worden. Ideetje: achter in het boek een code vermelden waarmee boekkoper een gratis download krijgt?
- Gabrielle knielt en bidt wat af. Ik kan me voorstellen dat lezers met een antipathie tegen de kerk, hier moeite mee kunnen hebben. 
- In alle hoofdstukken verwijst de auteur met citaten en voorbeelden naar de 'Cursus in Wonderen' (o.a. van Marianne Williamson). Dat had wat minder gemogen, nu lijkt het soms een regelrecht 'vervolg op'.
- Typisch Amerikaans, op het randje van 'haleluja'.
- Gabrielle gaat ervan uit dat álle jonge vrouwen - net als zij - problemen hebben op liefdesgebied.

Liefde en wonderen

Ik ben het niet met alle uitspraken van Gabrielle Bernstein eens, maar de overkoepelende boodschap - leven in liefde zorgt voor wonderen - die ze uitdraagt is goed: "Als je ook maar een fractie van de principes in dit boek toepast in je eigen leven, wek je je eigen innerlijke spirit weer tot leven. Al pas je maar één van de instrumenten in dit boek toe, dan laat je een wonder plaatsvinden. Door er simpelweg voor te kiezen de wereld met liefde te bekijken veroorzaak je een wonderbaarlijke verandering." (blz. 205).


Liefde heelt
Aanrader

Voor hoogsensitieve vrouwen, zoekend in de liefde, verlangend naar spirituele diepgang en met lef om naar zichzelf in relatie tot anderen te kijken, is 'Leven vol overgave' zeker een aanrader! "Het is geen boek over hoe je gelukkig kunt 'worden', het is meer een gids om de blokkades weg te nemen naar het geluk dat al in je leeft." (blz. 15)
In de zomer van 2014 verschijnt haar nieuwste boek 'Verwacht wonderen'. Haar boek 'Eindeloos geluk' is beschikbaar als e-book en POD.

Informatie voor reïncarnatietherapeuten - een 'verstopt' vorig leven

In 'Leven vol overgave' zitten op een diepere laag veel aanwijzingen naar een vorig leven in oorlogstijd. Gabrielle heeft dit vorige leven min of meer zelf emotioneel geheeld, gewoon door haar huidige leven zo optimaal mogelijk te leven; hier had ze geen reïncarnatietherapie voor nodig. 
Het is immers de bedoeling dat wij, mensen, onze vorige levens emotioneel afronden opdat we nú zo optimaal mogelijk kunnen leven, leren en liefhebben, en dat we ontdekken dat we allemaal met elkaar verbonden zijn.
Je zou kunnen zeggen dat Gabrielle op de een of andere manier op onbewust niveau weet had van een van haar vorige levens, want verwijzingen ernaar komen telkens terug in zinnen die ze gebruikt om het 'ego'-probleem te beschrijven.

Ego of restje vorig leven?

Als je haar zinnen over 'een aanvallend ego' bij elkaar zet, is het bijna alsof ze praat over reïncarnatie, een vorig leven en 'een persoon in oorlogstijd'. Voor reïncarnatietherapeuten die dit mogelijk boeiend vinden, het gaat om de navolgende zinnen:

-    Om ons in het duister te houden, zorgt de illusie van het ego ervoor dat we anderen en onszelf aanvallen. In mijn geval omdat ik me zo onbegrepen voelde en afgesloten van mijn tijdgenoten. (30)
-    Het ego is doortrapt… waardoor wij anderen gaan aanvallen. (32)
-    Het was een heel ander monster en het kroop onder mijn huid vandaan. Ik werd overspoeld door angst, maar ik voelde me ook schuldig. Ik had het gevoel dat ik iets heel erg verkeerds had gedaan. (40)
-    Mijn ego had een aantal gemene trucs paraat. (41)
-    De ego is een soort pestkop die de baas speelt over je geest. (41)
-    Als het ego zich tegen de liefde moet verdedigen. (41)
-    Mijn ego ging helemaal door het lint. (42)
-    Ik leefde in een wereld waarin je aangevallen werd - in een wereld van oorlog, afgescheidenheid, boosheid en ongemak. (43)
-    Door het verleden in het heden op te roepen bleef het ego in leven. (44)
-    Kijk naar de duisternis van je ego en zet een stap op weg naar je eigen bevrijding. (48)
-    Je ego heeft er een puinhoop van gemaakt. (48)
-    Hij reed in een zilverkleurige Kever met zwarte bliksemschichten langs de zijkanten. (53)
-    Hij was dus mijn eerste idool en ik was helemaal knettergek op hem. (54)
-    Ik was één met de band. Ik zou alles voor hem gedaan hebben. (54)
-    Idool viel van zijn voetstuk. Daarna was niets meer hetzelfde. (54)
-    Ik had het gevoel dat ik letterlijk dood zou gaan als ik alleen was. (58)
-    Door hun werk had ik het gevoel dat ik niet de enige was die zich afvroeg waar we vandaan kwamen en waarom we hier waren. (67)
-    Ik voelde me nog steeds heel schuldig, boos en verdrietig over de puinhopen van mijn verleden. (85)
-    Pas dan ga je beseffen dat het pistool dat je op anderen richt eigenlijk op jezelf is gericht. (91)
-    De cursus zegt 'ik ben heimelijk een moordenaar’. (92)
-    Het is moeilijk om niet in de verdediging te schieten als iemand jouw slechte gewoontes benoemt. (168)
-    Overleef ik dit wel? Jij wel, maar je ego niet. (183)
-    Ik had me naar binnen gekeerd om contact te leggen met het wijze en diepzinnige deel van mijn ziel, het deel van me dat zich herinnerde waarom ik hier en nu op deze wereld was – het deel van me dat zich herinnerde waar ik vandaan kwam en waar ik naartoe ging. Ik keek vol liefde naar mijn verleden en respecteerde mijn reis. (184)
-    Ik heb de hel achter me gelaten. (194)
-    Ik verschool me voor mijn angsten door me te concentreren op het ‘vechten’ voor de rechten van anderen…  om zelf buiten schot te blijven. Ik vocht voor anderen om weg te kunnen lopen voor het gevecht in mijn eigen geest. (197)
-    Ik schoot minder vaak in de verdediging. Ik had niet langer het gevoel dat ik me tegen de aanvallen van anderen moest verdedigen. (203)

In deze uitspraken kunnen reïncarnatietherapeuten een vorige leven herkennen van een soldaat die ging voor zijn 'idool' (wo-II, gezien de Duitse Kever met bliksemschichten?/triggermoment huidig leven Gabrielle), ten strijde trok en het niet overleefde (duisternis, puinhopen, de hel). Angsten en schuldgevoelens bepaalden zijn laatste gedachten. 
Gabrielle vond in haar huidige leven emotionele 'bevrijding' door zich weer met liefde te verbinden in plaats van met aanvallende energie. Ze rondde zo zelf dit vorige leven emotioneel af.

Puzzelen met uitspraken van auteurs

In een recent blogartikel (boekbespreking 'Brein in brand') heb ik een zelfde manier van puzzelen met uitspraken uitgelegd.

Groetjes,

Marianne Notschaele-den Boer
Regressie- en reïncarnatietherapeut/auteur
www.vorigelevens.nl