Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele-den Boer - vorige levens - reïncarnatietherapie
Marianne op Twitter (klik op afbeelding)

24 maart 2014

Hoe verwerk je een miskraam? Twee gratis e-boeken die je hierbij kunnen helpen.


Een miskraam verwerken, hoe doe je dat?

Twee gratis e-boeken over emotionele verwerking van miskramen

Via Twitter kwam ik in contact met Miriam van Kreij, zij attendeerde me op haar gratis e-boek 'Had je ooit een miskraam? Hoe geef je plek aan je ongeboren kind?'. Drie dagen later kreeg ik via een contact op LinkedIn een tip dat Joyce Beckker een gratis e-boek had gemaakt over min of meer het zelfde onderwerp 'Ticket to Momentum'
Beide e-boeken zijn met zorg samengesteld door de makers. Afhankelijk van de mate waarin iemand informatie over dit onderwerp wil of in welk proces een vrouw zich bevindt om een miskraam te verwerken, kun je zowel het ene of het andere, of beide e-boeken lezen. Vandaar dat ik in dit artikel twee e-boeken tegelijk bespreek.

I. e-Boek 'Had je ooit een miskraam? Hoe geef je plek aan je ongeboren kind?' - Miriam van Kreij


Gratis e-boek 'Had je ooit een miskraam?
Miriam van Kreij
Miriam van Kreij is NLP-trainer, coach en begeleider van familieopstellingen. Zij werkt veel met moeders met schoolgaande kinderen, vrouwen die bereid zijn om thema's uit hun leven te onderzoeken. Miriam geeft speciale workshops voor vrouwen die miskramen hebben gehad en die hun ongeboren kindje meer plek willen geven in hun leven.

Zij liet meer dan 500 vrouwen een enquête invullen over miskramen, vroeggeboortes en buitenbaarmoederlijke zwangerschappen. Aan de hand daarvan stelde zij een informatief e-boek samen 'Had je ooit een miskraam? Hoe geef je plek aan je ongeboren kind?'

Op haar website staat dat ze niet precies kan benoemen waarom dit thema haar zo raakt. "Ik heb zelf geen bewuste miskraam meegemaakt. Geen buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Geen vroeggeboorte. Ik ben twee keer zwanger geweest en heb twee lieve kinderen. Waarom schrijf ik dan over miskramen en ongeboren kinderen? Waarom richt MirreMaan zich dan op het verbinden van de vrouwen die ooit een miskraam hadden? Ik weet het niet. Dat wil zeggen, mijn hoofd weet het niet. Maar mijn hart voelt dat het klopt. Het is alsof het noodzakelijk voor me is om hiermee bezig te zijn. Misschien dat het me gaandeweg duidelijk wordt waarom ik dit te doen heb. Ik ben onderweg gegaan."

Helder en prettig geschreven

Miriams e-boek (28 pagina's) leest prettig. Het lettertype is aangenaam, de layout overzichtelijk, de inhoud helder. Ze gaat o.a. in op de volgende onderwerpen: welke benamingen geven vrouwen aan miskramen? Zijzelf kiest voor de benaming 'ongeboren kinderen'. Op welke (onverwachte) momenten in hun leven zijn vrouwen er mee bezig? Hoe geven vrouwen plek aan hun ongeboren kindje? Vrouwen die verbinding maken met hun ongeboren kind ervaren rust, wegstoppen werkt niet.

Als regressie/reïncarnatietherapeut vind ik het mooi om te lezen op welke verschillende manieren vrouwen vertellen over hoe hun ongeboren kindje herdacht kan worden (zoals een speciale datum of symbool, een herdenkingsboom, ritueel, tatoeage, gedichten, enz.) Dankzij de ingevulde enquêteformulieren schetst Miriam van Kreij een divers beeld. Dit maakt het e-boek interessant voor een breed publiek. Niet alleen zullen vrouwen die een miskraam hadden zich herkennen in uitspraken van andere vrouwen, maar ook voor mensen werkzaam in de kraamzorg, verpleging of gynaecologie bevat dit e-boek goede voorbeelden.

Familieopstellingen

Je kunt goed zien dat Miriam van Kreij gewend is te werken met familie-opstellingen. Haar focus ligt op 'een ongeboren kind een plek geven', in het gezin, binnen de familie. 
Blz. 13: "Het blijkt keer op keer dat het goed doet om aandacht te geven aan het ongeboren kind. Dat blijkt uit reacties op de enquête en ook uit ervaringen bij familieopstellingen. 
Het doet de vader en moeder en het kind zelf goed, maar ook de eventuele broers en zussen. Als ouders rouwen om het ongeboren kind, dan hoeven hun andere kinderen dat niet plaatsvervangend te doen. Die kunnen dan hun eigen leven leven. Dat brengt rust en ruimte aan alle gezinsleden.
In haar e-boek miste ik alleen een summiere uitleg over familieopstellingen; niet iedereen is daarmee bekend.

Miriam besteedt - vanwege haar expertise met familieopstellingen - ook aandacht aan de vraag 'Vertel je het je andere kinderen?' 
Ik ben het met haar eens dat vertellen - op een manier die bij de leeftijd van een kind past - stukken beter is dan (ver)zwijgen. "In familieopstellingen blijkt dat kinderen, hoe klein ze ook zijn, op de laag van de ziel weet hebben van kinderen die er maar kort geweest zijn. Of die kinderen nu eerder of later kwamen. In de kinderrij doen ze ertoe." (blz.21).

Werken met miskramen in mijn praktijk regressie- en reïncarnatietherapie

In mijn praktijk regressie- en reïncarnatietherapie zie ik bij een volwassen cliënt(e) wel eens dat een miskraam bij zijn/haar moeder - het gezin waaruit de cliënt(e) afkomstig is - lang (emotioneel) nawerkt. 
Dit uit zich bijvoorbeeld in vage gevoelens van vervreemding of verdriet - al vanaf jonge jaren - waarbij een cliënt(e) zich zelfs als volwassene nog afvraagt wat er nou precies niet klopt binnen het gezin. Op onbewust niveau klopt de positie in het gezin niet. Miriam van Kreij noemt dit de volgorde van de kinderrij. Tegelijkertijd kunnen emotionele gevoelens van de moeder (verdriet/schuldig voelen, gemis) over een miskraam onbewust worden overgenomen door andere kinderen binnen het gezin.

Zielen die bewust incarneren bij een bepaalde oudercombinatie en waarbij dat de eerste keer niet lukt - doordat deze incarnatiepoging eindigt in een miskraam - maar de twee poging lukt wel, krijgen op latere leeftijd nogal eens te maken met de geloofsovertuiging 'Iets wat ik onderneem moet eerst mislukken, de volgende keer is het pas raak.' 
Zo'n gedachte, die eigenlijk bij de geboorte hoorde, kan in de weg gaan zitten telkens wanneer een volwassene 'aan iets nieuws begint', zoals een studie, een project, een relatie, net zoals hij/zij aan dit huidige leven begon. De (incarnatie)gedachte 'dat het eerst moet mislukken voordat het pas echt lukt' is in zo'n geval verknoopt geraakt met 'leven, aan iets nieuws beginnen'. Door een cliënt inzicht te geven in dergelijke problematiek kan de oude gedachte een plek krijgen waar deze thuishoort, namelijk in het verleden.

In Miriams e-boek vond ik geen informatie over abortus, of ik moet er per ongeluk overheen gelezen hebben. Een miskraam is het natuurlijk afbreken van een zwangerschap, een abortus plegen het voortijdig afbreken van een zwangerschap door medisch ingrijpen. Hierbij gaat het ook om ongeboren kinderen die een plek verdienen. 
In mijn praktijk werk ik wel af en toe met vrouwen die een ingrijpende abortus emotioneel willen verwerken, bijv. door ze te laten communiceren met hun ongeboren kind op zielsniveau, via een visualisatie, opdat ze alsnog afscheid kunnen nemen en de traumatische ervaring emotioneel kunnen afronden.
Er kunnen vele, uiteenlopende, redenen zijn waarom een ziel een abortus meemaakt en niet geboren wordt in een nieuw lichaam.

Informatieve lezingen en workshops over miskramen

In het laatste hoofdstuk van haar e-boek geeft Miriam van Kreij voorbeelden over 'En hoe nu verder?', zoals deelname aan een van haar workshops.
Op haar website vind je meer informatie. Miriam geeft niet alleen workshops rond miskramen, ze gaat ook graag in gesprek met groepen verloskundigen, gynaecologen en huisartsen. Het lijkt mij dat deze groepen nog veel van haar kunnen leren.

II. e-Boek 'Ticket to Momentum. De nieuwste methode om je miskraam te verwerken en levensvreugde te creëren' - Joyce Beckker

Gratis e-boek 'Ticket to Momentum'
Joyce Beckker


In 4 delen

Coach en trainer J
oyce Beckker is bezig met een e-boek (pdf, in 4 delen van elk 30 pagina's). De eerste drie delen 'Ticket to Momentum' zijn inmiddels gratis beschikbaar via haar website.
Haar e-boek is met name geschikt vrouwen die een miskraam of een buitenbaarmoederlijke zwangerschap hebben gehad en die nog steeds last hebben van verlies, somberheid, verlatingsangst of gebrek aan zelfvertrouwen.
Daar waar Miriam van Kreij vooral de gezinssituatie benadrukt, geeft Joyce Beckker ook aandacht aan het feit dat verlies van een ongeboren kind ook de partner, andere kinderen en grootouders treft.

Verbanden tussen oorzaak en gevolg

In het 1e deel besteedt Joyce aandacht aan persoonlijke ervaringsverhalen van drie vrouwen: Mariska, Thea en dat van haarzelf. Ze doet dat op open en eerlijke wijze. In deel 2 gaat ze - met haar eigen verhaal als voorbeeld - in op in hoeverre vrouwen dergelijke ervaringen zelf creëren door onbewuste emoties en gedachten. Dit onderwerp raakt nog het meest aan reïncarnatietherapie (over hoe oude geloofsstructuren uit vorige levens kunnen nawerken in het hier-en-nu). 
Joyce geeft voorbeelden van haar (oude) overtuiging 'het ergste wat je kan overkomen is je kind verliezen'. Ze beschrijft heel kort een droom dat een vorig leven fragment bevat. "En ineens wist ik dat ik de oorsprong had gezien van waar mijn diepe angst en wanhoop is ontstaan." 

In hoofdstuk 9 vertelt ze over het gegeven dat een ziel kan kiezen om de ervaring van een miskraam mee te maken.
Ook stipt ze aan - hetgeen aansluit op Miriams e-boek - dat een man zich zijn hele leven lang niet goed genoeg voelde en er pas op volwassen leeftijd achterkwam dat zijn moeder een miskraam had gehad. "Zonder dat het ooit uitgesproken was, vond hij zijn hele leven al dat hij extra hard moest werken om zijn moeders goedkeuring te krijgen."

Op transport, maar nu met een nieuwe trein richting vrijheid

In deel 3 gaat het over 'innerlijk op reis gaan om vrijheid te herwinnen'. Ik weet niet of Joyce Beckker weet heeft van haar eigen oorlogsleven in wo-2, maar veel uitspraken verwijzen ernaar. 
Ze heeft de 'speelse coachmethode Rejoyce Xpress' voor vrouwen die 'kampen' met somberheid en verdrietgevoelens na een miskraam niet voor niets gekozen (bewust of onbewust): "Door het maken van innerlijke treinreizen van en naar jouw 'stations', leer je jouw spoor naar vrijheid terug te vinden." 
Joyce benoemt o.a. helingswerk van Byron Katie en Brandon Bays. Met dit in gedachten creëerde zij een eigen versie, Rejoyce Xpress, een soort uitgebreide treinvisualisatie die vrouwen met een miskraam verder kan helpen om onverwerkte emoties alsnog een plek te geven. 
Ik vermoed dat vrouwen met miskraamervaringen in het huidige leven - zeker wanneer ze ook nog eens een vorig leven met veel verdriet en verlies kenden dat eindigde in een concentratiekamp ten tijde van de tweede wereldoorlog - zich bij Joyce geborgen en veilig zullen voelen.

Ik herken in haar methode ook wel hoe ik zelf werk: cliënten schrijfopdrachten meegeven om emoties te verwoorden en te uiten. Dat is op zich niet nieuw, maar Joyce heeft haar eigen draai aan de visualisatie gegeven, en dit zal een groep vrouwen zeker aanspreken.

Allebei de boeken lezen!

Het grootste verschil tussen de e-boeken van beide auteurs, is dat Miriam van Kreij's e-boek beschouwelijk is en vrouwen in de zorgsector en/of medische wereld zal aanspreken, het e-boek van Joyce Beckker daarentegen zal vrouwen triggeren die nog compleet vast zitten in hun onverwerkte emoties rondom een miskraam. Beide e-boeken zijn zeer de moeite waard. Ik raad aan om ze allebei te lezen, in dezelfde volgorde als in dit blogartikel genoemd.

Het ene e-boek is licht van sfeer, het andere e-boek donker. Er is zorg besteed aan indeling, inhoud en taal. Bij Joyce's boek zou een paginanummering nog een fijne toevoeging zijn. 
Hoewel ik de marketingmethode zeker begrijp - 4 x iets in delen aanbieden - zou ik zelf liever de voorkeur geven aan 'in één keer het gehele e-boek' aanvragen. Ook kan ik me voorstellen dat voor sommige vrouwen het onderwerp nog zo heftig is, dat erover lezen in stukjes, alles beter behapbaar maakt.

Vorige levens en ongeboren kinderen

In mijn eigen boeken ga ik een tandje dieper wat vorige-levens-ervaringen betreft in relatie tot miskramen of zwangerschappen die moeilijk tot stand komen.
In 'Waarom Esther geen Robinson werd' vind je een praktijkverhaal reïncarnatietherapie over Isa met vruchtbaarheidsproblemen, gekoppeld aan oorlogservaringen. In 'Diehards in de war' een praktijkverhaal van Bojoura en in 'Lichte zeden onder de zoden' de ervaring van Sonja. Zowel Isa, Sonja als Bojoura hadden problemen om zwanger te worden. Inmiddels hebben ze alledrie kinderen, nadat ze met behulp van reïncarnatietherapie oude geloofsstructuren ongedaan maakten.

Wil je daarover meer lezen, bekijk dan de boekinformatie op www.vorigelevens.nl

Groetjes,
Marianne Notschaele-den Boer
Auteur, regressie- en reïncarnatietherapeut/werken met vorige levens
www.vorigelevens.nl